• INLOGGEN
  • Geen producten in je winkelmand.

Voordelen verschillende testvormen

Ipsatief versus Normatief

Een ipsatief testformat is relevant wanneer je wilt dat er een voorkeur voor een bepaalde aspecten naar voren komt in de rapportage. Door middel van een ipsatieve vraagstelling wordt er van een kandidaat dan ook verwacht te kiezen tussen twee stellingen; welke stelling is het meest van toepassing? En zijn de stellingen reeds op sociale wenselijkheid ingesteld, doordat de kandidaat wordt gedwongen een keuze te maken tussen stellingen. Dit zorgt voor een scherper profiel. Het inzetten van deze vragenlijst roept doorgaans de vraag op of de gedwongen keuze nog wel resulteert in een waarheidsgetrouwe weergave van gedragseigenschappen, zoals bij de normatieve versie het geval is. Een kanttekening bij het inzetten van deze vragenlijst is wel dat deze als minder prettig wordt ervaren door kandidaten wegens de vaker genoemde gedwongen keuze.

Normatief

Een normatief testformat is daarentegen relevant wanneer je een waarheidsgetrouwe weergave wilt verkrijgen van de manier waarop een kandidaat tegenover bepaalde aspecten aankijkt. Bij normatieve vraagstelling heeft de kandidaat de keuze uit een vijftal antwoorden, waar de kandidaat op basis van een liket-schaal aangeeft in hoeverre hij/zij zich in de desbetreffende stelling herkent.
Beide vormen zijn geschikt voor selectie- als adviesvraagstuk.

Compact

Naast Ipsatief en normatief testformat is er ook de mogelijkheid een compact testformat in te zetten. Deze is speciaal afgestemd op lager opgeleide kandidaten met een lagere taalbeheersing. De vragen worden daarom alleen aangeboden in Normatieve testformat omdat lager opgeleide kandidaten vaker hinder ervaren aan een geforceerde keuze die ipsatief hun oplegt.

Voordelen van Adaptieve vragenlijsten?

Bij traditionele tests wordt er vanuit gegaan dat iedere vraag even moeilijk is. Bij een adaptieve test hebben ze op basis van onderzoek vastgesteld hoe moeilijk iedere opgave is. Iedere kandidaat krijgt andere items, passend bij zijn/haar niveau. Simpel gezegd, wanneer iemand een vraag fout beantwoordt, volgt er een makkelijkere vraag en wanneer iemand een vraag goed beantwoordt, volgt er een wat moeilijkere vraag. Op deze manier wordt het niveau van de kandidaat tijdens het maken van de test vastgesteld. Hierdoor vermijden we dat kandidaten die een laag niveau hebben veel te moeilijke vragen krijgen, en dat kandidaten met een hoog niveau veel te makkelijke vragen krijgen. Het voordeel hiervan is dat we preciezer en sneller kunnen vaststellen wat iemands niveau is. In de praktijk betekent dit dat iedere kandidaat een andere test krijgt. Iedere subtest heeft momenteel ruim 200 vragen, waar het systeem steeds de meest passende kiest. Als het niveau van de kandidaat betrouwbaar genoeg is gemeten, stopt de subtest. De kandidaat kan dan even pauzeren en vervolgens verder gaan met de volgende subtest.

Job Analyse biedt Talent Analyses

Werknemers Analyse ?

Elke werkgever zou zijn personeel jaarlijks moeten testen, via kleine persoonlijkheids of intelligentietesten, waarom? Om zo de ontwikkelingen van hun personeel te volgen en te bewaken, denkende aan fysieke gesteldheid, opleiding/bijscholing of positieve werkhouding en tevredenheid. Tijdens een functioneringsgesprek of bij een conflict, minder goed presteren, tijdens aanname, langdurig (frequent) ziekte of bij ontslag. Welke voordelen geeft dit u of uw leidinggevende en personeel?

Herken op tijd signalen als een Burn-out, tijdens een langdurige ziekte. Job Analyse biedt passende HRM-ondersteuning ook tijdens deze periode, waarbij werkgevers vaak machteloos zijn tot aan gehele werkhervatting.

  • ✓ Tekort gekwalificeerd personeel
  • ✓ Talent Analyses
  • ✓ Vergroot rendement bij werknemers
  • ✓ Opleidingsbudget controle
  • ✓ Optimaal presteren
  • ✓ Duidelijk en inzichtelijk persoonlijk ontwikkelplan
  • ✓ Gemotiveerd personeel (evt. doorontwikkelen)
  • ✓ Minder langdurige ziekte

Kwaliteiten verbeteren & Vaardigheden uitbreiden!

Past men in uw organisatie?

Kan men succesvol worden binnen uw organisatie?

Goed functioneren binnen het team!