• INLOGGEN
  • Geen producten in je winkelmand.

Bedrijfstraining

Wij bieden bedrijfstrainingen op maat via erkende en valide psychologische testen, onderzoeken wij elke deelnemer naar zijn of haar kwaliteiten, kennis of interesses. Maar ook is het mogelijk om uit te zoeken wat hun persoonlijke verbeterpunten of fysieke gesteldheid is, demotivatie, stress, valkuilen of schaduwzijde zijn van uw werknemers. Om dit gezamenlijk te bespreken via hun persoonlijk rapport, kijkt elke kandidaat in de spiegel en weet men nu “wat” ze moeten verbeteren- of aanpassen richting het gestelde doel van hun leidinggevende. De leidinggevende geeft dit door aan de trainer verwerkt dit in de bedrijfstraining.

Extra: de uitkomsten kunt u verder bespreken tijdens voortgangs- of functioneringsgesprekken.

Voor meer informatie neemt u contact op met Tamara Kooijman-Balder.

Voorbeeld tekst voor uw website!

Natuurlijk bezit je als ervaren (functie) de nodige kennis en ervaring. Maar de wereld om ons heen verandert voortdurend, en stilstand is dus eigenlijk achteruitgang. Daarom bieden wij tijdens je carrière bij (ons=uw firma) uitgebreide doorontwikkelings mogelijkheden, zodat jij je kennis  kan vergroten en je vaardigheden verder kan uitbreiden waardoor je carrière voortdurend in ontwikkeling blijft.

De arbeidsmarkt verandert, doet u ook mee?

Elke werkgever dient te beschikken over een werknemers kennisdatabank. Wat is de hun huidige fysieke gesteldheid of zijn/haar motivatie, competenties, minder goede competenties, energie, valkuilen, kennis, talenten? Realiseer wat dit voor u en uw organisatie kan betekenen, anderzijds heeft uw werknemer of leidinggevende hier net zoveel baat bij richting hun persoonlijke ontwikkeling- en carrière.

Voordelen verschillende testvormen

Ipsatief versus Normatief

Een ipsatief testformat is relevant wanneer je wilt dat er een voorkeur voor een bepaalde aspecten naar voren komt in de rapportage. Door middel van een ipsatieve vraagstelling wordt er van een kandidaat dan ook verwacht te kiezen tussen twee stellingen; welke stelling is het meest van toepassing? En zijn de stellingen reeds op sociale wenselijkheid ingesteld, doordat de kandidaat wordt gedwongen een keuze te maken tussen stellingen. Dit zorgt voor een scherper profiel. Het inzetten van deze vragenlijst roept doorgaans de vraag op of de gedwongen keuze nog wel resulteert in een waarheidsgetrouwe weergave van gedragseigenschappen, zoals bij de normatieve versie het geval is. Een kanttekening bij het inzetten van deze vragenlijst is wel dat deze als minder prettig wordt ervaren door kandidaten wegens de vaker genoemde gedwongen keuze.

Normatief

Een normatief testformat is daarentegen relevant wanneer je een waarheidsgetrouwe weergave wilt verkrijgen van de manier waarop een kandidaat tegenover bepaalde aspecten aankijkt. Bij normatieve vraagstelling heeft de kandidaat de keuze uit een vijftal antwoorden, waar de kandidaat op basis van een liket-schaal aangeeft in hoeverre hij/zij zich in de desbetreffende stelling herkent.
Beide vormen zijn geschikt voor selectie- als adviesvraagstuk.

Compact

Naast Ipsatief en normatief testformat is er ook de mogelijkheid een compact testformat in te zetten. Deze is speciaal afgestemd op lager opgeleide kandidaten met een lagere taalbeheersing. De vragen worden daarom alleen aangeboden in Normatieve testformat omdat lager opgeleide kandidaten vaker hinder ervaren aan een geforceerde keuze die ipsatief hun oplegt.

Job Analyse biedt Talent Analyses

Werknemers Analyse ?

Elke werkgever zou zijn personeel jaarlijks moeten testen, via kleine persoonlijkheids of intelligentietesten, waarom? Om zo de ontwikkelingen van hun personeel te volgen en te bewaken, denkende aan fysieke gesteldheid, opleiding/bijscholing of positieve werkhouding en tevredenheid. Tijdens een functioneringsgesprek of bij een conflict, minder goed presteren, tijdens aanname, langdurig (frequent) ziekte of bij ontslag. Welke voordelen geeft dit u of uw leidinggevende en personeel?

Herken op tijd signalen als een Burn-out, tijdens een langdurige ziekte. Job Analyse biedt passende HRM-ondersteuning ook tijdens deze periode, waarbij werkgevers vaak machteloos zijn tot aan gehele werkhervatting.

  • ✓ Tekort gekwalificeerd personeel
  • ✓ Talent Analyses
  • ✓ Vergroot rendement bij werknemers
  • ✓ Opleidingsbudget controle
  • ✓ Optimaal presteren
  • ✓ Duidelijk en inzichtelijk persoonlijk ontwikkelplan
  • ✓ Gemotiveerd personeel (evt. doorontwikkelen)
  • ✓ Minder langdurige ziekte

Kwaliteiten verbeteren & Vaardigheden uitbreiden!

Past men in uw organisatie?

Kan men succesvol worden binnen uw organisatie?

Goed functioneren binnen het team!