• INLOGGEN
  • Geen producten in je winkelmand.

🕒 25 minuten – 100 vragen

🇳🇱

Begrijpend Lezen

Meet het taalniveau van de kandidaat.

Tevens in te zetten alvorens één of meerdere intelligentie testen of persoonlijkheids testen af te nemen: zo kan bepaald worden of de kandidaat het benodigde leesniveau bezit om de instructies van de overige tests te begrijpen. Iedere kandidaat krijgt andere items, passend bij zijn/haar niveau. Simpel gezegd, wanneer iemand een vraag fout beantwoordt, volgt er een makkelijkere vraag en wanneer iemand een vraag goed beantwoordt volgt er een wat moeilijkere vraag. Op deze manier wordt het niveau van de kandidaat tijdens het maken van de test vastgesteld. Hierdoor vermijden we dat kandidaten die een laag niveau hebben veel te moeilijke vragen krijgen, en dat kandidaten met een hoog niveau veel te makkelijke vragen krijgen.

Het voordeel hiervan is dat we preciezer en sneller kunnen vaststellen wat iemands niveau is. In de praktijk betekent dit dat iedere kandidaat een andere test krijgt.

De ACT Begrijpend Lezen heeft op dit moment in totaal 119 teksten (met 4 bijbehorende vragen) tot zijn beschikking.

Opgaven

Iedere opgave bestaat uit een tekst met vier vragen. In totaal krijgt de kandidaat 3 minuten de tijd per tekst om de vier vragen te beantwoorden.

Rapportage

In het rapport wordt op basis van de gegeven antwoorden het leesniveau van de kandidaat teruggekoppeld met behulp van het Europees Referentiekader Talen. Het ERK is een internationaal erkend Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor moderne (vreemde) talen, en onderscheid zes categorieën:

Cursusoverzicht

Geen overzicht gevonden
0 STUDENTS ENROLLED

    Zoeken