HBO-WO voorbeeldrapport

🕒 90 minuten – 120 vragen

🇳🇱 – 🇬🇧 – 🇫🇷

Assessment: HBO - WO werk- en denkniveau - conceptueel complex en probleemoplossend - verbaal en schriftelijk redeneervermogen) - berekeningen.

Inzetten: Selectie - (organisatie) ontwikkeling.

 

 

Selectie programma HBO – WO

Het betrouwbaarheidsinterval is bij dit selectieprogramma hoger dan bij de afzonderlijke subtesten. Er wordt zowel per subtest als voor de totaalscore een apart genormeerde stenscore gegeven. De totaalscore is dus geen rekenkundig gemiddelde van de stenscores van de subtests, maar geeft de totaalscore weer ten opzichte van de normgroep.

 

3 x vragenlijsten Abstract – Verbaal – Numeriek

  1. Abstracte test: in een reeks figuren een patroon te ontdekken – logische wijze toe te passen. (functies die conceptueel complex en probleemoplossend vermogen gevraagd wordt).
  2. Verbale test: uit zes woorden, precies die twee woorden te kiezen die tezamen met twee aangeboden woorden een analogie vormen. (functies waarvoor verbaal en/of schriftelijk redeneervermogen gevraagd wordt).
  3. Numerieke test: het logische verband in een reeks van cijfers te ontdekken (functies waarbij berekeningen gemaakt worden en functies waarbij op basis van numeriek materiaal conclusies moeten worden getrokken).

Voorbeeldvraag Analogieën

Cursusoverzicht

Geen overzicht gevonden
0 STUDENTS ENROLLED

    Zoeken

    Spring naar toolbar