• INLOGGEN
  • Geen producten in je winkelmand.

MobiliteitsIndicator voorbeeldrapport

🕒 15 minuten – 75 vragen

🇳🇱 – 🇬🇧

Mobiliteit Indicator

Brengt in kaart in welke mate iemand zich op dit moment op de arbeidsmarkt oriënteert of beweegt, versus in hoeverre iemand zich gebonden voelt aan zijn huidige werk.

Toepassing

De vragenlijst wordt voornamelijk ingezet bij loopbaanadvisering en bij onderzoek naar de mobiliteit van werknemers. Daarnaast is de vragenlijst bruikbaar bij reïntegratie en outplacement, om inzicht te krijgen in de facetten die bijdragen aan de motivatie van kandidaten. Een te lage of te hoge mobiliteit kan voor organisaties problemen opleveren. Een te lage mobiliteit kan er voor zorgen dat een organisatie minder wendbaar wordt, het is niet goed mogelijk om te vernieuwen.

Ontwikkeling Arbeidsmobiliteit komt voort uit de balans tussen de binding met de huidige baan en de aantrekkingskracht van alternatieven. De Mobiliteits Indicator is gebaseerd op de veldtheorie van Kurt Lewin en het VIE-model van Vroom. Dit is aangevuld met de schaal Doelhelderheid, vanuit het idee dat alleen heldere doelen kunnen motiveren. Onderzoek heeft de validiteit van deze vragenlijst aangetoond. Mensen met een hoge score vinden vaker en sneller een andere baan dan mensen met een lage score.

Schalen Mobiliteits Indicator
Aantrekkingskracht (andere) functie; Is de aantrekkingskracht van een nieuwe functie groter dan de binding met de huidige functie?

De aantrekkingskracht is onderverdeeld in vier aspecten:

A. Algemene tevredenheid
B. Inhoudelijke meerwaarde: takenpakket
C. Relationele meerwaarde: samenwerking
D. Financiële meerwaarde: salaris en arbeidsvoorwaarden

Naarmate op deze aspecten meer wordt verwacht van een nieuwe functie dan van de huidige functie, dan is de aantrekkingskracht van een nieuwe functie relatief sterker dan de binding met de huidige situatie.

Doelhelderheid:

  • Heeft iemand duidelijk voor ogen wat hij of zij na de huidige situatie wil gaan doen?

Ervaren kansrijkheid:

  • Denkt iemand ook een reële kans te hebben om dit doel te verwezenlijken?

Sollicitatie-activiteiten:

  • Is iemand actief bezig om het doel te bereiken?

Cursusoverzicht

Geen overzicht gevonden
0 STUDENTS ENROLLED

    Zoeken