🕒 20 minuten – 60 vragen

🇳🇱 – 🇬🇧 – 🇫🇷 – 🇩🇪

Persoonlijkheid: Vaardigheden - Innovator - Bestuurder - Producent - Controleur - Coördinator - Stimulator - Mentor - Bemiddelaar.

Inzetten: (Team-) Coaching en Managementvraagstukken - uitbreiding team of bijdrage een nieuw MT-lid. onderzoeken of alle rollen in het team evenwichtig vertegenwoordigd zijn.

 

Quin Managementrollen

Voor teamcoaching biedt dit interessante invalshoeken.  Voor selectiebeslissingen is ze minder geschikt, het rapport kan op dit gebied wel aanvullende informatie bieden.

Management Development
Bij Management Development doelen te formuleren, dit kan op individueel of op collectief niveau. Zo kan bijvoorbeeld een heel team aandacht besteden aan de rol ‘Innovator’ wanneer een organisatie als collectief innovatiever wil zijn.

Teamcoaching
Bij uitbreiding van het team kan onderzocht worden welke bijdrage een nieuw MT-lid zou kunnen leveren.
De vragenlijst geeft inzicht in iemands primaire en secundaire voorkeur voor deze managementrollen. Ook wordt duidelijk welke rollen juist minder iemands voorkeur hebben.

Quinn stelt dat een manager of een managementteam alle acht rollen zou moeten beheersen om effectief te zijn.

Competenties

Iedere rol beschikt over drie deelcompetenties die bij die rol horen. Hiermee ontstaat een gedifferentieerd beeld van de managementcompetenties. Bij coaching en trainingen kan aandacht aan deze competenties worden besteed.

Door te onderzoeken welke doelen een manager of een managementteam dient te bereiken, krijgt men inzicht in de rollen die nodig zijn. In combinatie met de aanwezige rollen ontstaat dan een interessant analysemodel: het wordt inzichtelijk in welke mate deze manager of het team toegerust is om die resultaten te bereiken.

Cursusoverzicht

Geen overzicht gevonden
0 STUDENTS ENROLLED

    Zoeken

    Spring naar toolbar