Talentenspectrum voorbeeldrapport

🕒 25 minuten – 95 vragen

🇳🇱 – 🇬🇧

Persoonlijkheid: Competentie scan - Persoonlijke eigenschappen en analyse.

Inzetten: jongeren - (team) coaching - nieuw MT lid - managementteams/management vraagstukken - advies.

Bijvoorbeeld kan een team aandacht besteden aan de rol ‘Innovator’ wanneer een organisatie als collectief innovatiever wil zijn.

 

 

Talentenspectrum

Geschikt instrument om bij Management Development doelen te formuleren, dit kan op individueel of op collectief niveau.

 

Teamcoaching voor het Managementteam

Interessant om te onderzoeken of alle rollen evenwichtig in het team vertegenwoordigd zijn en biedt dit interessante invalshoeken.

 

  1. Relationele Talenten hebben betrekking op de manier waarop met eigen en andermans gevoelens en problemen wordt omgegaan, deze komen voort uit openhartigheid, sensitiviteit en medeleven met anderen.
  2. Sturende Talenten hebben betrekking op het vermogen om richting te willen en kunnen geven aan eigen en andermans taken en ontwikkeling, ze komen voort uit ambitie, invloed en autonomie.
  3. Initiërende Talenten hebben te maken met zichzelf in beweging zetten, originele ideeën aandragen en waardering hebben voor eigen prestaties.
  4. Structurerende Talenten hebben te maken met zorgvuldigheid, streven naar kwaliteit en het ordenen en structureren van werkzaamheden, ze komen voort uit discipline, bedachtzaamheid en structuur.

Cursusoverzicht

Geen overzicht gevonden
0 STUDENTS ENROLLED

    Zoeken

    Spring naar toolbar