• INLOGGEN
  • Geen producten in je winkelmand.

Talentenspectrum voorbeeldrapport

🕒 25 minuten – 95 vragen

🇳🇱 – 🇬🇧

 

Talentenspectrum

Persoonlijke eigenschappen & competenties vragenlijsten, persoonlijkheidsanalyse, wordt veel ingezet bij (team-) coaching en management vraagstukken. Voor selectiebeslissingen is ze minder geschikt. Het rapport kan op dit gebied wel aanvullende informatie bieden.

De test is een geschikt instrument om bij Management Development doelen te formuleren. Dit kan op individueel of op collectief niveau. Zo kan bijvoorbeeld een heel team aandacht besteden aan de rol ‘Innovator’ wanneer een organisatie als collectief innovatiever wil zijn.

Teamcoaching voor het Managementteam

Bij managementteams is het interessant te onderzoeken of alle rollen evenwichtig in het team vertegenwoordigd zijn. Voor teamcoaching biedt dit interessante invalshoeken. Bij uitbreiding van het team kan onderzocht worden welke bijdrage een nieuw MT-lid zou kunnen leveren. (inclusief uitgebreid rapport).

Toepassing

Talentenspectrum is bij uitstek geschikt wanneer een korte, compacte persoonlijkheidsanalyse gevraagd wordt. Vanwege de korte afnametijd en het B1 taalniveau wordt Talentenspectrum ook veel bij jongeren ingezet. De rapportage is goed leesbaar voor kandidaten zelf.

Ontwikkeling

De vragenlijst is gebaseerd op een factoranalyse van de Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV). Dit heeft geresulteerd in een vragenlijst met vier dimensies met ieder drie schalen:

  1. Relationele Talenten hebben betrekking op de manier waarop met eigen en andermans gevoelens en problemen wordt omgegaan. Deze komen voort uit openhartigheid, sensitiviteit en medeleven met anderen.
  2. Sturende Talenten hebben betrekking op het vermogen om richting te willen en kunnen geven aan eigen en andermans taken en ontwikkeling. Ze komen voort uit ambitie, invloed en autonomie.
  3. Initiërende Talenten hebben te maken met zichzelf in beweging zetten, originele ideeën aandragen en waardering hebben voor eigen prestaties.
  4. Structurerende Talenten hebben te maken met zorgvuldigheid, streven naar kwaliteit en het ordenen en structureren van werkzaamheden. Ze komen voort uit discipline, bedachtzaamheid en structuur.

Cursusoverzicht

Geen overzicht gevonden
0 STUDENTS ENROLLED

    Zoeken