TLCQ voorbeeldrapport

🕒 25 minuten – 90 vragen

🇳🇱 – 🇬🇧

Persoonlijkheid: Leiderschapsstijl - Competenties - Motivatie van een leidinggevenden/manager. Mens - taakgericht - talen en motivatie - 

Inzetten: Management selectie, trainingen, audits en coaching richting de kwaliteiten- en competenties van teamleiders en teammanagers.

TIP; Deze test heeft meer focus dan de vragenlijst Quinn Managementrollen, die ook een bestuurlijke en externe insteek heeft.

 

Overzicht van de competenties


Argumenteren:In staat zijn om inhoudelijk sterke argumenten in een debat aan te voeren en deze met overtuiging te presenteren.


Coachen:In staat zijn om (in de rol van leidinggevende) teamleden te stimuleren en te begeleiden in hun ontwikkeling.


Consulteren: In staat zijn om teamleden te betrekken bij discussies en hen vragen te stellen om te begrijpen wat hun doelen en interesses zijn.


Controleren:In staat zijn om normen en regels te stellen, te controleren en correctieve maatregelen te kunnen nemen.


Delegeren:In staat zijn om verantwoordelijkheden adequaat over te dragen aan teamleden door duidelijke instructies te geven en te faciliteren.


Empowering:In staat zijn om beslissingen te delegeren en teamleden vertrouwen te bieden.


Extern vertegenwoordigen:In staat zijn om het team naar externe partijen op representatieve wijze te vertegenwoordigen en te profileren.


Genereren:In staat zijn om innovatieve ideeën te ontwikkelen en constructief voort te bouwen op ideeën van anderen.


Inspireren:In staat zijn om teamleden te betrekken bij ambitieuze plannen en hen te motiveren om de gestelde doelen te behalen


Intern vertegenwoordigen:In staat zijn om het team binnen de eigen organisatie op representatieve wijze te vertegenwoordigen en te profileren.


Ondersteunen:In staat zijn om signalen van teamleden aan te voelen om daar adequaat op in te kunnen spelen en ondersteuning te bieden.


Structureren:In staat zijn om werkprocessen te structureren om rollen en processen gericht te kunnen sturen.


Verbinden:Gemeenschappelijke interesses, waarden en doelen benadrukken.

 

Ontwikkeld op basis van onderzoek naar managementcompetenties van teamleiders. Het gaat dus primair om de competenties die van belang zijn voor het direct leidinggeven aan een team.

 

Vragenlijst 

Iedere competentie wordt op drie manieren bevraagd:

1. Hoe goed? Dit is de zelfbeoordeling van de beheersing van de competentie.
2. Hoe vaak? Door deze vraag is helder of deze competentie ook daadwerkelijk op dit moment ingezet wordt.
3. Hoe leuk? Hiermee wordt de motivatie om deze competentie in te zetten helder.

 

Omdat de vragenlijst ook inzicht geeft in de motivatie en beheersing van deze competenties is het mogelijk feedback te geven over de mate waarin de teamleider momenteel over de juiste competenties beschikt, dan wel dat deze gemotiveerd is deze te ontwikkelen.

Cursusoverzicht

Geen overzicht gevonden
0 STUDENTS ENROLLED

    Zoeken

    Spring naar toolbar