• INLOGGEN
  • Geen producten in je winkelmand.

SJTL voorbeeldrapport

🕒 45 minuten – 125 vragen

🇳🇱

SJT Leiderschapstijlen

Inzicht in de leiderschapsstijlen- en kwaliteiten van de kandidaat.

De kandidaat krijgt in de rol van leidinggevende een aantal scenario’s voorgelegd. Onder elk scenario zijn een aantal mogelijke reacties weergeven; de kandidaat dient de effectiviteit van elk van de reacties op deze situatie te beoordelen. De SJT Leiderschap is gebaseerd op het full range leadership model van Bass & Avolio (1990), waardoor deze test een goede onderbouwde theoretische basis heeft. In dit model zijn drie leiderschap stijlen te onderscheiden, transformationeel (opgedeeld in inspirationele motivatie en individuele aandacht en intellectuele stimulatie), transactioneel (onderverdeeld in contingentie management en management bij uitzondering) en laissez faire leiderschap.

Toepassing

Primair ontwikkeld voor selectiedoeleinden, inzicht in management vaardigheden om een goede, geïnformeerde keuze te kunnen maken bij een selectievraagstuk. Tevens inzetbaar bij adviessituaties, inzicht in leiderschapsstijlen- en kwaliteiten.

Rapportage

Het rapport geeft een breed beeld van de managementvoorkeuren- en kwaliteiten van een persoon. Zo wordt ten eerste duidelijk voor welke leiderschapsstijl de kandidaat een voorkeur heeft. De veronderstelling is dat wanneer iemand een bepaalde stijl vaker als meest effectief beoordeelt, hij of zij ook geneigd zal zijn deze stijl te laten zien in de praktijk. Ten tweede geeft het rapport een beeld van hoe goed de kandidaat de effectiviteit van de verschillende reacties kan beoordelen: de antwoorden van de kandidaat worden hiervoor vergeleken met de beoordelingen van een groep experts.

Tot slot wordt duidelijk of de kandidaat in kan zien dat een bepaalde situatie om de ene leiderschapsstijl vraagt (bijv. transformationeel), terwijl in andere situaties juist een andere stijl effectiever kan zijn (bijv. transactioneel).

Betrouwbaarheid en validiteit

Uit onderzoek is gebleken dat de SJT Leiderschap een betrouwbare en valide test is. Zo bleek uit onderzoek onder 189 leidinggeven bijvoorbeeld dat de veronderstelde schalen uit het theoretisch model naar voren kwamen in onze vragenlijst. Ook bleek dat betere scores op de SJT Leiderschap samenhangen met meer jaren leiderschapservaring en het hebben van meer ondergeschikten. Deze onderzoeken laten zien dat de SJT Leiderschap een goed geconstrueerde test is die kan helpen bij het selecteren van de beste leiders.

Cursusoverzicht

Geen overzicht gevonden
0 STUDENTS ENROLLED

    Zoeken