Tijd: 75 minuten – 300 vragen

NL

Voorbeeldrapport_Inbox__Profitness

Werksimulatie: Postbak- of intray oefening (klassiek Assessment).
Competentie: Vermogen om verbanden te leggen tussen verschillende bronnen van informatie. 
Welk oordeel - beslissingen - plannen en effectief delegeren.

Inzetten: Management functie - effectief administratief/digitaal werken - juiste prioriteiten stellen.

Inbox Profitness

De Inbox Profitness wordt volledig digitaal afgenomen.

Competenties:

Oordeelsvorming: in staat zijn om een weloverwogen en juist oordeel te vormen op basis van informatie.
Besluitvaardigheid: in staat zijn om snel en adequaat beslissingen te kunnen nemen.
Plannen: in staat zijn om activiteiten en werkzaamheden te plannen en organiseren.
Voortgangscontrole: in staat zijn om eenmaal geïnitieerde zaken te volgen, en op voortgang te controleren.
Prioriteiten: in staat zijn de juiste urgentie te bepalen.
Delegeren: in staat zijn werkzaamheden op een gerichte manier aan anderen over te dragen.
Motiveren: in staat zijn mensen te motiveren door het geven van positieve feedback.
Sturen: in staat zijn om sturend op te treden.

Werkwijze

  1. Informatie over de functie en de organisatie Profitness.
  2. Daadwerkelijke test start waarbij de kandidaat in de rol van manager een e-mail box te zien krijgt met een aantal berichten die de kandidaat dient te verwerken.
  3. Per bericht aangeven wat de urgentie van het bericht is en hoe belangrijk het is.
  4. Kandidaat schrijft reacties schrijft, beslissingen neemt en delegeert wanneer nodig.

De beoordeling van de gemaakte inbox loopt deels automatisch en deels via een assessormodule, waarin de schriftelijke reacties beoordeeld kunnen worden.

De assessor/adviseur beoordeelt de reacties van de kandidaat aan de hand van stellingen op een vijfpuntsschaal.

Op deze wijze gaat de beoordeling vlot en wordt deze automatisch meegenomen in de competenties die weergegeven worden in de rapportage.

 

Rapportage

De resultaten van de inbox worden vergeleken met de resultaten van een groep effectieve managers.

inbox_profitness

Cursusoverzicht

Geen overzicht gevonden
0 STUDENTS ENROLLED

    Zoeken

    Spring naar toolbar