Om- of bijscholen potjes?

07 oktober 2018 11:22 bron Nu.nl

Een krappe arbeidsmarkt, te veel werklozen en een verschuiving in gevraagde kennis door oprukkende digitalisering: het kabinet verwacht dat het nieuwe Leven Lang Ontwikkelen-programma (LLO) hier een oplossing voor is. Er komen individuele potjes waarmee iedereen zich kan om- of bijscholen.
Een goed toegeruste beroepsbevolking leidt tot meer productiviteit, minder ziektekosten en minder uitkeringen, redeneerde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vorige week in zijn brief aan de Kamer. Dus komt er meer geld beschikbaar voor scholing, met name in krapteberoepen.
“Nieuw is dat de middelen in een eigen potje voor de werknemer worden gestort: een individuele leer- en ontwikkelrekening”, zegt Ward Bezemer, de woordvoerder van de minister. Er wordt 218 miljoen euro beschikbaar gesteld en vanaf 2020 komt iedereen daarvoor in aanmerking.

Met deze eigen leerrekening worden werkenden en uitkeringsgerechtigden gestimuleerd hun eigen potje aan te breken en in scholing te steken, want niet iedereen kent de mogelijkheden tot omscholing of komt op het idee iets nieuws te proberen.

Door vergrijzing is er grote behoefte aan vaklieden
Er is volgens het UWV een grote behoefte aan ambachtelijke specialisten. Tot 2025 zijn er zo’n 450.000 nieuwe vakmensen nodig in praktische beroepen als pianotechnicus, ijsbereider of smid. Dus worden er via de Ambachtsacademie jaarlijks tweehonderd werkloze 50-plussers opgeleid tot een praktisch beroep. Dit gebeurt mét behoud van uitkering. Door de vergrijzing in deze beroepen, hebben leerlingen na de opleiding grote kans op overname door gevestigde bedrijven.

18 oktober 2018
Spring naar toolbar