Burn-out

Stress- en Burn-out

Blijven complexe arbeidssituaties, maar niet voor ons!
Wij zijn er voor de werkgever en werknemer bij stress- en een burn-out bij één van uw werknemers, wat een voordeel is voor u en de werknemer. Onze innovatie methode werkt effectief, inzichtelijk en transparant. Weet u hoe uw werknemer zich voelt, de oorzaak en de voortgang die krijgt u van ons.

Stress
Het maakt niet uit welk werk- en denkniveau iemand heeft stress heeft iedereen wel eens.
Belangrijker is "wat" je ermee doet en "hoe" je ermee omgaat en hoe lang iemand ermee door blijft lopen tot je denkt, ik kan niet meer en alles is nu teveel! Dit bespreekt de werknemer niet met zijn/haar leidinggevenden of werkgever en dat is jammer.

Natuurlijk bestaat er een dosis gezonde stress en dit hebben we ook nodig tijdens bepaalde situaties. Bij langdurige stress van ongeveer 1 tot 2 jaar aaneengesloten periode kan ervoor zorgen dat men in een Burn-out komt. In veel gevallen zien wij dat stress privé en arbeidssituaties samen zorgen voor een te lage energie en dat hun motivatie daalt. Het werk kan niet alleen de oorzaak zijn van een burn-out, hiervoor moeten meerdere factoren stress veroorzaken. Waardoor een werknemer privé en zijn/haar werk niet meer aan kan. Dingen gaat vergeten, normale dingen als koffiezetapparaat uitzetten, deur op slot, iemand terugbellen, afspraken vergeten, telefoonnummer vergeten. Kortom je herkent jezelf niet meer, waar je je jezelf volledig in vertrouwde is nu compleet weggevallen, je hartslag gaat omhoog, je wordt onzeker, vergeetachtig, lichamelijke klachten nemen toe en zeer emotioneel, je bent een wrak. Hoe ga je eer herstellen zodat je weer goed kan functioneren privé- en werk? De Arboarts zet je op HOLD, je mag een tijdje niet meer werken. Maar na een aantal maanden en gesprekken met je Arbo-arts merk je weinig verbetering, wat nu? Dit wil je helemaal niet maar je lijf kan niet meer...

Job Analyse
Kijkt naar wat je nog wel kunt, onderzoeken via arbeidsgerelateerde testen waardoor je in een Burn-out bent gekomen. Tijdens het Burn-out traject zien wij werknemers weer zelfvertrouwen krijgen, energie en hun motivatie stijgt. In sommige gevallen blijkt de werknemer al een geruime tijd niet gemotiveerd was in zijn of haar werk of zich niet begrepen voelde, graag intern wilde doorgroeien maar hier geen ruimte of herkenning in was. Tevens blijkt dat er grote persoonlijke veranderingen gaande waren en dit in combinatie met hun werk teveel en langdurige stress veroorzaakte. Voor ons is het van belang dit inzichtelijk te maken en de werknemer dit te laten inzien, wat ze kwijt waren en weer te laten geloven. 

Burn-out
Als dat moment er is gaat men naar de huisarts en die stelt de diagnose Burn-out, vervolgens bespreekt men dit met de werkgever en komt men in traject bij een Arboarts. Dit traject is ook verplicht.

Werkgever
Opmerkelijk blijft het ontbreken van kennis over de werknemer tijdens deze periode voor u als werkgever, u moet afwachten tot de werknemer is hersteld of het werk weer gaat hervatten. U wordt matig op de hoogte gehouden en ondertussen gaat het werk door. U kunt deze Fte plek niet vervangen en u wilt medeleven tonen en hulp aanbieden, echter kunt u weinig doen omdat u te weinig informatie heeft.

Wij zijn er speciaal voor u
Zodra u een werknemer krijgt die langdurig de ziektewet in gaat, komen wij bij de werknemer aan huis binnen twee weken. Tijdens ons 1e kennismakingsgesprek evalueren wij de huidige situatie voor u en overleggen wanneer we een eerste fysieke, energie test kunnen inzetten. Na 4 weken komen wij weer bij uw werknemer langs voor een 2e evaluatiegesprek en bespreken wij de uitslagen van het rapport. Vervolgens blijven wij 1 x in de maand uw werknemer bezoeken richting een snelle werkhervatting. 

Tijdens dit traject verwerkt u de verslagen in het dossier hiervan is uw werknemer op de hoogte, ook al is uw werknemer nog 100% ziek. Tevens ontvangt een kopie van het rapport en gesprek en bent u op de hoogte van elke zieke werknemer, van ziekmelding tot herstel. 

Nu beschikt u over een volledig dossier en kunt u tijdig stappen ondernemen richting aanpassingen, verbeteringen, of zelfs goed afscheid nemen mocht dit de situatie zijn. Wij zijn ook inzetbaar voor andere arbeidssituaties als 2e spoor, outplacement of voor en tijdens ontslag.

Meer weten, neemt u dan contact op met onze Stress- en Burn-out Counselor & Loopbaan Adviseur.
info formulier

Meer weten?

Arbeids- en Testbureau Job Analyse