Assessment Agile Mindset

Informatie aanvragen: Contact
Assessment Agile Mindset

Agile Mindset (NED/ENG/FR vragenlijst en of rapport) bestaat uit een combinatie van gevalideerde- en betrouwbare testen. Omgaan met verandering is het centrale thema. Organisaties en bedrijven veranderen voortdurend en wij onderzoeken of de kandidaat beschikt over een Agile werkhouding & persoonlijkheidskenmerken die relevant zijn voor verandering.

Kenmerken

  • Werkgever, Particulier en Werknemer
  • Assessment
  • Nederlands, Frans en Engels
  • Leidinggevend, Werknemer en Manager
  • 350

Toelichting

Agile Mindset geeft inzicht hoe een kandidaat omgaat met veranderingen welke het centrale thema is van dit onderdeel in het rapport. Veranderingen op het werk en of privé worden in kaart gebracht en inzichtelijk, hoe de kandidaat daarmee omgaat. Organisaties veranderen voorduren, maar de huidige arbeidsmarkt ook.

Fixed Mindset?
Agile Mindset staat tegenover een fixed mindset.
Kenmerken voor een agile mindset is een flexibele instelling, goed om kunnen gaan met veranderingen en kunnen aan projecten beginnen zonder dat de einduitkomst vast staat. En hebben de behoefte om zichzelf steeds verder te ontwikkelen. 

Fixed mindset heeft sterke behoefte aan zekerheid en duidelijkheid, zijn van mening dat zij over een aantal vaststaande kwaliteiten beschikken en willen vaardigheden inzetten, in plaats van nieuwe vaardigheden aanleren. Veranderingen zijn erg lastig en houden liever vast aan hun vertrouwde routine.

Agile werken komt oorspronkelijk uit de softwareontwikkeling en wordt steeds breder toegepast en kenmerkt zich in kort en cyclisch werken waardoor organisaties sneller en beter kunnen anticiperen op de wensen van klant en markten.

 Via het rapport brengen wij persoonskenmerken in beeld die relevant zijn voor veranderingen.

  1. Power
  2. Change
  3. Growth

Rapportgrafiek

Rapportgrafiek
Assessment Algemene Intelligentie en Capiciteiten
Leverbaar in 4 verschillende talen Nederlands - Duits - Engels- en Frans. Zowel onze vragenlijst en rapport afzonderlijk.
Assessment Leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijl verbeteren? Dan maken we samen inzichtelijk welke vorm van leiderschap je op dit hebt en onderzoeken we je kwaliteiten, valkuilen, demotivatie en competenties.
Assessment Managers- en Ondernemers
Over welke eigenschappen en persoonlijkheden dient een manager of ondernemer te beschikken tijdens zijn of haar functioneren?
Assessment Persoonlijkheid- & Waarden
Wat een geweldige test die verschillende onderdelen van je persoonlijkheid laat zien zoals je minder goede kwaliteiten en TOP 10 vaardigheden!
Assessment Sales
Beschik jij over passende competenties voor een perfecte Sales functie? Of wil je weten ”wat” je nog kunt verbeteren om je doelen nog sneller te behalen?
Assessment Talent Development
Talent inzichten persoonlijkheid, carrière, competenties, zelfbeoordeling en functieanalyse.
Carriere Waarden
Carrière Waarden laat zien welke factoren van werk een persoon als motiverend ervaart.
Divergent Denken - Creativitetstest
De Divergent Denken Test (DDT) is een creativiteitstest. In de test wordt gevraagd om uiteenlopende (divergente) oplossingen voor een vraagstuk te geven.
Duurzaam personeel
Talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken voor nu en in de toekomst.
Fysieke Mogelijkheden
De test Fysieke mogelijkheden laat u zien welke mogelijkheden en beperkingen men ervaart tijdens zijn of haar werk.
HBO - WO Selectietest
HBO-VWO/WO werk- en denkniveau of bij selectie inzetbaar.
Logisch Redeneren
Het rapport van logisch redeneren is toepasbaar bij functies waarbij een oordeel moet vormen of een juiste conclusie moeten trekken. Complexe teksten - Juristen - beleidsmedewerkers - journalisten.
Loopbaanscan Analyse
Loopbaan Onderzoek; wie ben ik - wat wil ik - wat kan ik?
Loopbaanscan Mobiliteit & Flexibiliteit
Inzicht in mobiliteit en persoonlijke flexibiliteit richting werk.
Ondernemers/Manager Assessment
Ondernemers/managers competenties, persoonlijkheid, ondernemingsfases, managementrollen, prestatiegerichtheid, innovativiteit, proactief, risicobereidheid, autonomie, stressbestendigheid - vertrouwen in eigen kunnen.
Persoonlijke Flexibiliteit
Aanvullende inzichten naast andere testen en meet persoonlijke flexibiliteit op de werkvloer en tijdens veranderingen binnen de organisatie of bedrijf.
Persoonlijkheid en Waarden Assessment
Ontdek welke persoonlijke eigenschappen en stijl u bezit, energie, zelfvertrouwen, incasseringsvermogen, collegialiteit, originaliteit of schaduwzijde. Houdt u van orde en regelmaat en of bent echt u een ”eager tot please”...
Re-integratie traject
2e spoor Traject via Job Analyse laat mensen zien en ontdekken wat hun persoonlijke kwaliteiten- en vaardigheden zijn en creëren een basis. Vanuit deze basis starten wij onze begeleiding 100% slagingskans naar een nieuwe werkgever!
Rekenvaardigheid VMBO-HBO
De vragenlijst bestaat uit diverse rekensommen waarbij men rekenkundige bewerkingen dienen uit te voeren om het juiste antwoord te geven.
Selectie - Competentiescan
Comptentieanalyse inzetbaar tijdens uw selectie procedure. Wij werken met erkende en professionele psychologische testen COTAN gecertificeerd.
Selectiescan Verpleegkundige
Deze test is speciaal ontworpen om beginnende en werkenden verpleegkundige beter advies en inzichten te geven richting dit prachtige beroep welke niet voor iedereen is weggelegd.
Talent Analyse
Een duidelijk persoonlijkheidstest die inzicht biedt in belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen.
Team Leadership Competence
Managementtrainingen of managementaudits voor meer inzicht en zelfinzicht richting persoonlijke kwaliteiten en competenties van teamleiders en teammanagers.