Assessment Algemene Intelligentie en Capiciteiten

Informatie aanvragen: Contact
Assessment Algemene Intelligentie en Capiciteiten

UNIEK leverbaar in 4 verschillende talen zowel vragenlijst als het rapport.
Deze professionele erkende psychologische testen zijn getest door de COTAN en inzetbaar bij selectie- en adviessituaties.

Kenmerken

  • Werkgever en Werknemer
  • Intelligentie en Assessment
  • Nederlands, Engels, Duits en Frans
  • Leidinggevend, Werknemer en Manager
  • 240

Toelichting

Algemene Capaciteiten Test

Numeriek – Abstract – Verbaal

  1. VMBO
  2. MBO
  3. HBO/Bachelor
  4. WO/Master


Resultaat
Het IQ wordt gezien als een schatting van elke kandidaat zijn/haar intelligentie.
Intelligentie zien wij als het vermogen om werk- en leertaken uit te voeren die denkkracht vragen om tot een goede oplossing of resultaat te komen. Het geeft aan op welk denkniveau een kandidaat goed tot zijn/haar recht komt en welk opleidingsniveau goed past.

Numeriek vraagt om het logische verband in een reeks van cijfers te ontdekken. Deze analytische capaciteit is van belang voor functies waarbij berekeningen worden gemaakt. En functies waarbij op basis van numeriek materiaal conclusies moeten worden getrokken.

Abstract vraagt om in een reeks figuren een patroon te ontdekkend en deze op logische wijze toe te passen. Deze capaciteit is van belang voor functies die conceptueel complex zijn en waarvoor probleemoplossend vermogen gevraagd wordt.

Verbale test bestaat uit zes woorden die een analogie vormen. Deze verbaal-analytische capaciteit is van belang voor functies waarvoor verbaal en of schriftelijk redeneervermogen nodig is.

De score wordt vergeleken met de scores van een aantal referentiegroepen. Elke referentiegroep bestaat uit patronen met een bepaald opleidingsniveau die deze test ook hebben gemaakt. Zo kunt u zien hoe hoog u scoort in vergelijking met personen van verschillende opleidingsniveaus.

Voorbeeldvraag

Voorbeeldvraag
Assessment Agile Mindset
Meet het verandervermogen van een kandidaat, omgaan met veranderingen is het centrale thema. Agile werken oftewel flexibel werken?
Assessment Leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijl verbeteren? Dan maken we samen inzichtelijk welke vorm van leiderschap je op dit hebt en onderzoeken we je kwaliteiten, valkuilen, demotivatie en competenties.
Assessment Managers- en Ondernemers
Over welke eigenschappen en persoonlijkheden dient een manager of ondernemer te beschikken tijdens zijn of haar functioneren?
Assessment Persoonlijkheid- & Waarden
Wat een geweldige test die verschillende onderdelen van je persoonlijkheid laat zien zoals je minder goede kwaliteiten en TOP 10 vaardigheden!
Assessment Sales
Beschik jij over passende competenties voor een perfecte Sales functie? Of wil je weten ”wat” je nog kunt verbeteren om je doelen nog sneller te behalen?
Assessment Talent Development
Talent inzichten persoonlijkheid, carrière, competenties, zelfbeoordeling en functieanalyse.
Big 5 Team bijdragen
Inzetbaar via een training van Job Analyse of individueel advies. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk rapport & advies. Vragenlijst geeft persoonlijke inzichten zoals welke bijdrage men levert aan het huidige team?
Communicatie Stijlen
Communicatie Stijlentest biedt inzichten in iemands persoonlijkheid- en drijfveren. Hoe men communiceert, omgaat met feedback geven en ontvangen. Maar ook non-verbale communicatie wordt zichtbaar.
Duurzaam personeel
Talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken voor nu en in de toekomst.
Fysieke gezondheidsscan
Job Analyse zet deze test in richting advies voor burn-out, stress, overspannen periode van werknemers en particulieren. We bieden inzicht in motivatie, energie, betrokken,actief, gezinsleven, vriendschappen, liefdesleven, uiterlijk,...
Fysieke Mogelijkheden
De test Fysieke mogelijkheden laat u zien welke mogelijkheden en beperkingen men ervaart tijdens zijn of haar werk.
Integriteitstest - Dilemma’s
Inzicht in morele waarden van een kandidaat en integriteit.
Leiderschap & Kwaliteit scan
Hierbij laten wij u zien welke kwaliteiten en competenties uw teamleiders en teammanagers bezitten via managementtrainingen, managementaudits en of coaching.
Loopbaanscan Analyse
Loopbaan Onderzoek; wie ben ik - wat wil ik - wat kan ik?
Loopbaanscan Mobiliteit & Flexibiliteit
Inzicht in mobiliteit en persoonlijke flexibiliteit richting werk.
Persoonlijkheid en Waarden Assessment
Ontdek welke persoonlijke eigenschappen en stijl u bezit, energie, zelfvertrouwen, incasseringsvermogen, collegialiteit, originaliteit of schaduwzijde. Houdt u van orde en regelmaat en of bent echt u een ”eager tot please”...
Quin Managementrollen
Welke managementrol past je? Welke competenties kun je verbeteren? Wat zijn je valkuilen? Ben je een innovator en scoor je hoog in het onderdeel managen van veranderingen?
Re-integratie traject
2e spoor Traject via Job Analyse laat mensen zien en ontdekken wat hun persoonlijke kwaliteiten- en vaardigheden zijn en creëren een basis. Vanuit deze basis starten wij onze begeleiding 100% slagingskans naar een nieuwe werkgever!
Selectie - Competentiescan
Comptentieanalyse inzetbaar tijdens uw selectie procedure. Wij werken met erkende en professionele psychologische testen COTAN gecertificeerd.
Selectiescan Verpleegkundige
Deze test is speciaal ontworpen om beginnende en werkenden verpleegkundige beter advies en inzichten te geven richting dit prachtige beroep welke niet voor iedereen is weggelegd.
Studie- en Beroepskeuze VMBO - MBO
Via het rapport laat u ons zien welke beroepen en of branche passend is n.a.v. competenties, talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid bij u passen en ontvangt u min. 15 compleet beschreven beroepen.
Team Leadership Competence
Managementtrainingen of managementaudits voor meer inzicht en zelfinzicht richting persoonlijke kwaliteiten en competenties van teamleiders en teammanagers.
Werkwaarden
Werkwaarden vragenlijst laat iemands zijn dagelijkse werkhouding- en inzet zien. En adviseren wij u deze te combineren met de test carrière waarden voor meer inzichten.