Assessment Persoonlijkheid- & Waarden

Informatie aanvragen: Contact
Assessment Persoonlijkheid- & Waarden

Persoonlijke karakter eigenschappen- & waarden onderzoeken richting je huidige functie of tijdens het zoeken naar een nieuwe uitdaging!

Kenmerken

 • Werknemer, Werkgever en Particulier
 • Persoonlijkheid en Assessment
 • Nederlands
 • Leidinggevend, Werknemer en Manager
 • 400

Toelichting

Inzicht in persoonlijkheidseigenschappen, persoonlijke stijl richting invloed en de behoefte om iets te bereiken. Hoe de kandidaat met zijn/haar omgeving omgaat en zich onafhankelijk opstelt. Richting Sociabiliteit bekijken we persoonskenmerken die bepalend zijn in het persoonlijk contact met anderen. Maar ook hun demotivatie vermelden wij in het rapport.

Bij gedrevenheid bekijken we hoe de kandidaat zich betrokken voelt bij het werk en de mensen om hun heen. De manier van werken, persoonlijke stijl staan beschreven onder het kopje structuur.

Persoonskenmerken:

 1. Invloed: status - dominantie - competitie - zelfvertoon
 2. Sociabiliteit: contactbehoefte - sociaal ontspannen - zelfonthulling - vertrouwen - hartelijkheid - zorgzaamheid.
 3. Gedrevenheid: energie - zelfontwikkeling - volharding - vernieuwing - originaliteit - onafhankelijkheid
 4. Structuur: ordelijkheid - nauwkeurigheid - regelmaat - conformisme - weloverwogen
 5. Stabiliteit: zelfvertrouwen - positivisme - frustratietolerantie - incasseringsvermogen


Schaduwzijde
Ieder mens kent zijn zwakheden, schaduwzijden en gebieden waarop het mis kan gaan onder stress of verleidingen. Doorgaans liggen deze niet aan de oppervlakte, maar kunnen ze onder bepaalde omstandigheden naar voren komen en een risico vormen richting iemands loopbaan.

 1. Hebzucht
 2. Rigiditeit
 3. Eager tot please


Competentie indicator
Vaardigheden van een persoon om in een bepaalde taaksituatie effectief gedrag te vertonen.

 1. Persoonlijke gerichtheid: initiatief - besluitvaardigheid - flexibiliteit - stressbestendigheid - ambitie - zelfstandigheid - doorzettingsvermogen - resultaatgerichtheid - leerbereidheid - inzet -nauwkeurigheid.
 2. Organisatiegerichtheid: organisatiesensitiviteit - klant oriëntatie - kwaliteitsgerichtheid - ondernemerschap.
 3. Beïnvloedend vermogen: overtuigingskracht - aansturen van groepen/individuen - coachen van medewerkers - onderhandelen
 4. Organisatievermogen: plannen en organiseren - delegeren - voortgangscontrole 
 5. Relationeel vermogen: sensitiviteit - samenwerking - optreden - relatiebeheer - sociabiliteit - assertiviteit


Carrière Waarden

Persoonlijke kenmerken die maken dat een kandidaat bepaald werk als motiverend ervaart en ziet u vier groepen als onderdeel terug als primaire - secundaire en neutrale motivatoren.

 1. Balans privé & werk, ontwikkelen, profileren, creatief denken
 2. Neutrale motivatoren, dynamiek, carrière, beïnvloeden, samenwerking, taakuitdaging, zinvolle bijdrage, kwaliteit, hulp verlenen, ondernemen, waardering en erkenning, analyseren, financiële beloning, zekerheid ne stabiliteit, fysiek actief zijn, autonomie.


Demotivatoren - Morele waarden - Dilemma's - Belangen afweging - Keuzes maken - Toepassen van regels - verantwoordelijkheid nemen zijn onderdelen van de uitkomsten in het rapport.

Agile Mindset Assessment
Agile Mindset kunt u inzetten tijdens uw selectie procedure en ontvang professioneel loopbaan advies. Het rapport biedt inzicht in het verandervermogen van uw werknemer of leidinggevenden.
Assessment Agile Mindset
Meet het verandervermogen van een kandidaat, omgaan met veranderingen is het centrale thema. Agile werken oftewel flexibel werken?
Assessment Algemene Intelligentie en Capiciteiten
Leverbaar in 4 verschillende talen Nederlands - Duits - Engels- en Frans. Zowel onze vragenlijst en rapport afzonderlijk.
Assessment Leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijl verbeteren? Dan maken we samen inzichtelijk welke vorm van leiderschap je op dit hebt en onderzoeken we je kwaliteiten, valkuilen, demotivatie en competenties.
Assessment Managers- en Ondernemers
Over welke eigenschappen en persoonlijkheden dient een manager of ondernemer te beschikken tijdens zijn of haar functioneren?
Assessment Sales
Beschik jij over passende competenties voor een perfecte Sales functie? Of wil je weten ”wat” je nog kunt verbeteren om je doelen nog sneller te behalen?
Assessment Talent Development
Talent inzichten persoonlijkheid, carrière, competenties, zelfbeoordeling en functieanalyse.
Carriere Waarden
Carrière Waarden laat zien welke factoren van werk een persoon als motiverend ervaart.
Communicatie Stijlen
Communicatie Stijlentest biedt inzichten in iemands persoonlijkheid- en drijfveren. Hoe men communiceert, omgaat met feedback geven en ontvangen. Maar ook non-verbale communicatie wordt zichtbaar.
Denkstijlen
Deze test laat voorkeursdenkstijlen van alle teamleden zien per persoon. Inzetbaar bij Teambuilding voor effectiever te laten communiceren. Informeer naar onze Ja-Trainingen.
Duurzaam personeel
Talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken voor nu en in de toekomst.
Fysieke gezondheidsscan
Job Analyse zet deze test in richting advies voor burn-out, stress, overspannen periode van werknemers en particulieren. We bieden inzicht in motivatie, energie, betrokken,actief, gezinsleven, vriendschappen, liefdesleven, uiterlijk,...
Fysieke Mogelijkheden
De test Fysieke mogelijkheden laat u zien welke mogelijkheden en beperkingen men ervaart tijdens zijn of haar werk.
Integriteitstest - Dilemma’s
Inzicht in morele waarden van een kandidaat en integriteit.
Loopbaanscan Analyse
Loopbaan Onderzoek; wie ben ik - wat wil ik - wat kan ik?
Loopbaanscan Mobiliteit & Flexibiliteit
Inzicht in mobiliteit en persoonlijke flexibiliteit richting werk.
Mobiliteits Indicator
Deze mobiliteitsvragenlijst wordt uw actuele arbeidsmarktmobiliteit gemeten. Onder actuele wordt verstaan e mate waarin men zich actief op de arbeidsmarkt beweegt.
Ondernemers/Manager Assessment
Ondernemers/managers competenties, persoonlijkheid, ondernemingsfases, managementrollen, prestatiegerichtheid, innovativiteit, proactief, risicobereidheid, autonomie, stressbestendigheid - vertrouwen in eigen kunnen.
Personality Colours
Persoonlijk kleuren is een compacte persoonlijkheidsvragenlijst waarmee de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken als kleur worden weergeven.
Persoonlijke Flexibiliteit
Aanvullende inzichten naast andere testen en meet persoonlijke flexibiliteit op de werkvloer en tijdens veranderingen binnen de organisatie of bedrijf.
Persoonlijkheid en Waarden Assessment
Ontdek welke persoonlijke eigenschappen en stijl u bezit, energie, zelfvertrouwen, incasseringsvermogen, collegialiteit, originaliteit of schaduwzijde. Houdt u van orde en regelmaat en of bent echt u een ”eager tot please”...
Persoonlijkheids onderzoek
Waar liggen je kwaliteiten, wat is je talent, weet jij waar je goed in bent? Welke beroepen passen bij jou?
Re-integratie traject
2e spoor Traject via Job Analyse laat mensen zien en ontdekken wat hun persoonlijke kwaliteiten- en vaardigheden zijn en creëren een basis. Vanuit deze basis starten wij onze begeleiding 100% slagingskans naar een nieuwe werkgever!
Selectie - Competentiescan
Comptentieanalyse inzetbaar tijdens uw selectie procedure. Wij werken met erkende en professionele psychologische testen COTAN gecertificeerd.
Selectiescan Verpleegkundige
Deze test is speciaal ontworpen om beginnende en werkenden verpleegkundige beter advies en inzichten te geven richting dit prachtige beroep welke niet voor iedereen is weggelegd.
Studie- en Beroepskeuze VMBO - MBO
Via het rapport laat u ons zien welke beroepen en of branche passend is n.a.v. competenties, talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid bij u passen en ontvangt u min. 15 compleet beschreven beroepen.
Studie- en Beroepskeuzetest HBO -WO
Welke beroepen zijn voor u passend op HBO of WO niveau? En welke hebben uw voorkeur tijdens dit onderzoek? 100% keuze zekerheid!
Teamrol Analyse
Wat is de samenstelling van uw huidige team? Ontdek de verschillende persoonlijkheidskenmerken die elkaar aanvullen of corrigeren zodat u de beste teamresultaten weet te behalen.
Vitaliteitscheck
De vitaliteitscheck geeft aan wat het vitaliteitsniveau van de kandidaat is op dit moment. Fysieke Fitness - Mentale fitness - Gewoonten.
Werkgerelateerde Persoonlijkheidsscan
Persoonlijkheid & Competentiescan is de meest toegepaste vragenlijst bij zakelijk en particulieren adviesgesprekken en selectie.
Werkwaarden
Werkwaarden vragenlijst laat iemands zijn dagelijkse werkhouding- en inzet zien. En adviseren wij u deze te combineren met de test carrière waarden voor meer inzichten.