Re-integratie traject

Informatie aanvragen: Contact
Re-integratie traject

Na het bespreken van je persoonlijk rapport ontvang je minimaal 15 passende beroepen, waar -hoe en wat, salaris en ontdek je je persoonlijke arbeids kansen- en mogelijkheden. En ondersteunen we jou tijdens het solliciteren (CV) tot je een nieuwe baan hebt gevonden.

Kenmerken

  • Werkgever en Werknemer
  • Assessment
  • Nederlands
  • Leidinggevend
  • 350

Toelichting

Onderwerpen

  1. Nederlandse Taalbeheersing; taalniveau
  2. Gezondheid; via een zelfrapportage maken wij onderscheid tussen aspecten waarbij geen, matige f sterke klachten aanwezig zijn.
  3. Sociale en Maatschappelijke integratie; sociale ondersteuning en maatschappelijke participatie.
  4. Sollicitatievaardigheden; kennis van de arbeidsmarkt - zelfbeeld - schrijven van brieven - percentage slaagkans.
  5. Werkhouding; concentratie - energie - leiding ontvangen - motivatie - ordelijkheid - samenwerken - werkritme.


Vragenlijst
De kandidaat krijgt een figuur te zien met negen vakken waarin zich verschillende objecten bevinden en moet steeds drie vakken aanwijzen die een overeenkomst met elkaar hebben, die de overige zes vakken niet hebben. De kandidaat moet binnen de tijd zoveel mogelijk (originele) antwoorden geven per opgave (6 opgaven totaal). Er wordt gerapporteerd op productie (hoeveel goede antwoorden de kandidaat heeft gegeven) en originaliteit (hoe vaak deze antwoorden voorkwamen in de normgroep).

Rapport

Het rapport begint met een samenvatting van de resultaten. Vervolgens worden per salesrol uw scores op de daarbij behorende competenties weergegeven. Het rapport eindigt met een weergave van uw teambijdragen. In de bespreking van de vier salesrollen wordt het Ansoff model voor het formuleren van groeistrategieën meegenomen. 

Dit model verbindt twee belangrijke strategieën aan elkaar (producten en markten). Zo kan er nagedacht worden over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt.

Een marktverkenner zal zich met name in nieuwe markten gaan bevinden. Hij zal zich daar bezig houden met het vinden van kansen voor het huidige productenportfolio maar ook kijken of er kansen liggen voor nieuwe producten. 

De klantverkenner daarentegen zal zich binnen de huidige markt richten op het vinden van kansen voor de huidige of nieuwe producten. 

Een consultant zal de deal willen sluiten in de huidige markt en met het huidige productenportfolio. 

De relatiebeheerder zal binnen de huidige markt en bij bestaande klanten op zoek gaan naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Toelichting bij scores:
Probleemanalyse
Om een goede indruk te krijgen van wat verschillende marktsegmenten nodig hebben is probleemanalyse noodzakelijk. U scoort gemiddeld op deze competentie. Dit houdt in dat u doorgaans voldoende in staat bent om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, en dat het u voldoende lukt om informatie op te nemen uit verschillende bronnen. Verder vraagt u voldoende door zodat u achterliggende oorzaken en problemen kunt blootgeleggen. Hierdoor bent u van nature voldoende in staat om overzicht te krijgen van wat er in nieuwe markten nodig is om succesvol te zijn.

Doorzettingsvermogen
Het constant afspeuren van de markt om in te kunnen spelen op nieuwe kansen vergt doorzettings vermogen. Uit het assessment blijkt dat u gemiddeld scoort op deze competentie. Het lukt u in voldoende mate om telkens op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden zonder dat daar wellicht een concreet resultaat behaald wordt. Het niet behalen van concrete resultaten zal lange tijd niet ten nadele zijn voor uw doorzettingsvermogen maar naar verloop van tijd zult u toch wel een concreet resultaat willen bereiken.

Initiatief
Een marktverkenner houdt zich onder andere bezig met het genereren van nieuwe business en het op eigen initiatief opzetten van sales acties. Uit uw score blijkt dat u gemiddeld scoort op het nemen van initiatief. U kunt van nature uit uzelf acties ondernemen en zich proactief opstellen. Toch is er nog wel ruimte voor ontwikkeling op dit vlak, het kan nog wel eens gebeuren dat u kansen aan u voorbij laat gaan.

Assertiviteit
Als marktverkenner is het belangrijk om je gedachten en meningen op gepaste en eerlijke wijze te uiten. U scoort boven gemiddeld op deze competentie. Dit houdt in dat het u geen moeite kost om voor uw eigen belangen op te komen en dat u uw standpunten naar voren brengt op een manier die bij de situatie past.

Flexibiliteit
Tevens moet je als marktverkenner doelgericht en effectief kunnen optreden onder veranderende omstandigheden. Uit uw score blijkt dat u kunt omgaan met veranderingen. Wel kunt u moeite hebben om te schakelen en om uw gedragsstijl aan te passen als uw huidige aanpak niet effectief blijkt te zijn.

Agile Mindset Assessment
Agile Mindset kunt u inzetten tijdens uw selectie procedure en ontvang professioneel loopbaan advies. Het rapport biedt inzicht in het verandervermogen van uw werknemer of leidinggevenden.
Assessment Agile Mindset
Meet het verandervermogen van een kandidaat, omgaan met veranderingen is het centrale thema. Agile werken oftewel flexibel werken?
Assessment Algemene Intelligentie en Capiciteiten
Leverbaar in 4 verschillende talen Nederlands - Duits - Engels- en Frans. Zowel onze vragenlijst en rapport afzonderlijk.
Assessment Leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijl verbeteren? Dan maken we samen inzichtelijk welke vorm van leiderschap je op dit hebt en onderzoeken we je kwaliteiten, valkuilen, demotivatie en competenties.
Assessment Persoonlijkheid- & Waarden
Wat een geweldige test die verschillende onderdelen van je persoonlijkheid laat zien zoals je minder goede kwaliteiten en TOP 10 vaardigheden!
Assessment Sales
Beschik jij over passende competenties voor een perfecte Sales functie? Of wil je weten ”wat” je nog kunt verbeteren om je doelen nog sneller te behalen?
Assessment Talent Development
Talent inzichten persoonlijkheid, carrière, competenties, zelfbeoordeling en functieanalyse.
Big 5 Team bijdragen
Inzetbaar via een training van Job Analyse of individueel advies. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk rapport & advies. Vragenlijst geeft persoonlijke inzichten zoals welke bijdrage men levert aan het huidige team?
Carriere Waarden
Carrière Waarden laat zien welke factoren van werk een persoon als motiverend ervaart.
Communicatie Stijlen
Communicatie Stijlentest biedt inzichten in iemands persoonlijkheid- en drijfveren. Hoe men communiceert, omgaat met feedback geven en ontvangen. Maar ook non-verbale communicatie wordt zichtbaar.
Denkstijlen
Deze test laat voorkeursdenkstijlen van alle teamleden zien per persoon. Inzetbaar bij Teambuilding voor effectiever te laten communiceren. Informeer naar onze Ja-Trainingen.
Divergent Denken - Creativitetstest
De Divergent Denken Test (DDT) is een creativiteitstest. In de test wordt gevraagd om uiteenlopende (divergente) oplossingen voor een vraagstuk te geven.
Duurzaam personeel
Talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken voor nu en in de toekomst.
Fysieke gezondheidsscan
Job Analyse zet deze test in richting advies voor burn-out, stress, overspannen periode van werknemers en particulieren. We bieden inzicht in motivatie, energie, betrokken,actief, gezinsleven, vriendschappen, liefdesleven, uiterlijk,...
Fysieke Mogelijkheden
De test Fysieke mogelijkheden laat u zien welke mogelijkheden en beperkingen men ervaart tijdens zijn of haar werk.
HBO - WO Selectietest
HBO-VWO/WO werk- en denkniveau of bij selectie inzetbaar.
Integriteitstest - Dilemma’s
Inzicht in morele waarden van een kandidaat en integriteit.
Loopbaanscan Analyse
Loopbaan Onderzoek; wie ben ik - wat wil ik - wat kan ik?
Loopbaanscan Mobiliteit & Flexibiliteit
Inzicht in mobiliteit en persoonlijke flexibiliteit richting werk.
Mobiliteits Indicator
Deze mobiliteitsvragenlijst wordt uw actuele arbeidsmarktmobiliteit gemeten. Onder actuele wordt verstaan e mate waarin men zich actief op de arbeidsmarkt beweegt.
Ondernemers/Manager Assessment
Ondernemers/managers competenties, persoonlijkheid, ondernemingsfases, managementrollen, prestatiegerichtheid, innovativiteit, proactief, risicobereidheid, autonomie, stressbestendigheid - vertrouwen in eigen kunnen.
Personality Colours
Persoonlijk kleuren is een compacte persoonlijkheidsvragenlijst waarmee de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken als kleur worden weergeven.
Persoonlijkheids onderzoek
Waar liggen je kwaliteiten, wat is je talent, weet jij waar je goed in bent? Welke beroepen passen bij jou?
Reactie en concentratie
Reactiesnelheid meten bij functies als chauffeur of voor mensen die werkzaam zijn met (grote) machines of aan machines.
Selctieve Keuze Reactietijd
Selectieve keuze reactietijdtest, geeft aan met welke snelheid men heeft gereageerd welke passend zijn in functies in het verkeer of machines of lopende band.
Selectie - Competentiescan
Comptentieanalyse inzetbaar tijdens uw selectie procedure. Wij werken met erkende en professionele psychologische testen COTAN gecertificeerd.
Selectiescan Verpleegkundige
Deze test is speciaal ontworpen om beginnende en werkenden verpleegkundige beter advies en inzichten te geven richting dit prachtige beroep welke niet voor iedereen is weggelegd.
Teamrol Analyse
Wat is de samenstelling van uw huidige team? Ontdek de verschillende persoonlijkheidskenmerken die elkaar aanvullen of corrigeren zodat u de beste teamresultaten weet te behalen.
Vitaliteitscheck
De vitaliteitscheck geeft aan wat het vitaliteitsniveau van de kandidaat is op dit moment. Fysieke Fitness - Mentale fitness - Gewoonten.
Werkgerelateerde Persoonlijkheidsscan
Persoonlijkheid & Competentiescan is de meest toegepaste vragenlijst bij zakelijk en particulieren adviesgesprekken en selectie.
Werkwaarden
Werkwaarden vragenlijst laat iemands zijn dagelijkse werkhouding- en inzet zien. En adviseren wij u deze te combineren met de test carrière waarden voor meer inzichten.