HBO - WO Selectietest

Informatie aanvragen: Contact
HBO - WO Selectietest

Via het selectieprogramma meten we je op HBO-WO werk- en denkniveau, dit doen wij via een capaciteiten test, cijfers, verbale analogieën en een figurenreeks, de vragen lijst gaat in de vorm van tijd per item.

Kenmerken

  • Werkgever en Werknemer
  • Intelligentie
  • Frans, Engels en Nederlands
  • Leidinggevend, Werknemer en Manager
  • 120

Inhoud

Het betrouwbaarheidsinterval is bij dit selectieprogramma hoger dan bij de afzonderlijke subtesten. 

Er wordt zowel per subtest als voor de totaalscore een apart genormeerde stenscore gegeven. De totaalscore is dus geen rekenkundig gemiddelde van de stenscores van de subtests, maar geeft de totaalscore weer ten opzichte van de normgroep.

Vragenlijsten Abstract – Verbaal – Numeriek 

  1. Abstracte test: in een reeks figuren een patroon te ontdekken – logische wijze toe te passen. (functies die conceptueel complex en probleemoplossend vermogen gevraagd wordt).
  2. Verbale test: uit zes woorden, precies die twee woorden te kiezen die tezamen met twee aangeboden woorden een analogie vormen. (functies waarvoor verbaal en/of schriftelijk redeneervermogen gevraagd wordt).
  3. Numerieke test: het logische verband in een reeks van cijfers te ontdekken (functies waarbij berekeningen gemaakt worden en functies waarbij op basis van numeriek materiaal conclusies moeten worden getrokken).


Cijferreeksen: numeriek analytisch vermogen op hoger denkniveau, logische verbanden in een reeks cijfers te ontdekken. En kan belangrijk zijn in functies waarbij men berekeningen maken of op basis van numeriek materiaal conclusies moeten worden getrokken.

Verbale Analogieën: meet het verbaal-analytisch vermogen, die van belang is bij functies waarvoor men over verbaal of schriftelijk redeneervermogen dient te beschikken.

Figurenreeks: meet het abstract analytisch vermogen welke van belang zijn bij functies met competenties die conceptueel complex zijn en waarvoor probleemoplossend vermogen gevraagd wordt.

Voorbeeldvraag

Voorbeeldvraag
Blokken tellen
Intelligentietest blokken tellen wordt ingezet bij functies voor ruimtelijk inzicht, technisch en onderhoud, assemblage, monteurs. Verschillende talen leverbaar nederlands, engels, duits en frans.
Categorieen
Intelligentietest inzetten bij functies waarvoor analytisch inzicht gevraagd wordt.
Cijferreeksen
Vragenlijst cijferreeks inzetbaar bij functies waar men numerieke gegevens vastgesteld of conclusies getrokken moet worden. Zeer goede aanvulling naast een algemene intelligentievragenlijst.
Divergent Denken - Creativitetstest
De Divergent Denken Test (DDT) is een creativiteitstest. In de test wordt gevraagd om uiteenlopende (divergente) oplossingen voor een vraagstuk te geven.
Figurenreeks Abstract & Analytisch
Intelligentietest Figurenreeks voor functies die conceptueel complex zijn en waarvoor probleemoplossend vermogen gevraagd wordt.
Logisch Redeneren
Het rapport van logisch redeneren is toepasbaar bij functies waarbij een oordeel moet vormen of een juiste conclusie moeten trekken. Complexe teksten - Juristen - beleidsmedewerkers - journalisten.
Non Verbale Analogieen
Sociaal Cultuur achtergronden van kandidaten minder effectief. Inzetbaar voor VMBO-MBO-HBO werk- en denkniveau.
Reactie en concentratie
Reactiesnelheid meten bij functies als chauffeur of voor mensen die werkzaam zijn met (grote) machines of aan machines.
Redactiesommen
Het rapport laat zien hoe men praktische rekensommen oplost via rekenkundige bewerkingen. Functies waarbij het van belang is om numerieke informatie te ontdekken.
Rekenvaardigheid VMBO-HBO
De vragenlijst bestaat uit diverse rekensommen waarbij men rekenkundige bewerkingen dienen uit te voeren om het juiste antwoord te geven.
Selctieve Keuze Reactietijd
Selectieve keuze reactietijdtest, geeft aan met welke snelheid men heeft gereageerd welke passend zijn in functies in het verkeer of machines of lopende band.
Stroomdiagrammen
Meet het vermogen om bestaande regels toe te passen. De vragenlijst leveren wij in het Nederlands - Engels -Duits. Op MBO - HBO - WO denkniveau.
Tabellen en Grafieken
Tabellen en grafiekentest, meet het cijfermatig inzicht op concreet niveau en bestaat uit vragen over tabellen of grafieken die de kandidaat moet lezen en interpreteren.
Verbale Analogieen Cognitief en Verbaal
Meet je cognitieve capaciteiten en verbaal inzicht waarbij de vragenlijst en of het rapport in het Nederlands - Engels of Frans aan u wordt aangeboden.
Woorden
Inzetten bij functies wanneer u twijfelt of men goed kan spellen.
Zinnen
Meet Nederlandse taalbeheersing.