Agile Mindset Assessment

Informatie aanvragen: Contact
Agile Mindset

Toont het verandervermogen (flexibele instelling) van elke manager/leidinggevenden of werknemer. Inzetbaar tijdens adviessituatie, selectieprocedure of als extra aanvulling richting persoonlijke loopbaanontwikkeling. Tijdens een reorganisatie- of outplacement laat het rapport u zien welke werknemer flexibel kan mee veranderen.

Kenmerken

  • Werkgever, Particulier en Werknemer
  • Persoonlijkheid en Assessment
  • Frans, Engels en Nederlands
  • Leidinggevend, Werknemer en Manager
  • 350

Inhoud

Omgaan met veranderingen is het centrale thema van het rapport. Er verandert veel de laatste jaren bij bedrijven en organisaties hun automatisering, internet, product- en dienstverlening, business, marketing etc. automatisch uw functies veranderen mee en dit ziet u terug in de taken en functies bij medewerkers.

Maar veranderen uw werknemers gemakkelijk met u mee?

Deze test toont aan hoe flexibel iemand is en of ze goed kunnen omgaan met veranderingen. En kunnen zij aan nieuwe projecten beginnen zonder dat de uitkomst vast staat? 

Fixed Mindset
Daar tegenover staat "fixed mindset" oftewel werknemers die een grote behoefte aan zekerheid- en duidelijkheid nodig hebben. En zijn zij overtuigt dat ze over een aantal vaststaande kwaliteiten beschikken en deze vaardigheden dagelijks willen inzetten tijdens hun functioneren, in plaats van nieuwe vaardigheden aanleren of doorontwikkelen.

Tijdens een veranderingsproces in organisatie is het belangrijk dat er een goede mix van mensen is. Alleen maar innovators (die veranderingen initiëren) leidt tot veel onrust en weinig borging van de kwaliteit van deze veranderingen. Daarna volgen de Early Adopters, die vol en enthousiast meegaan in verandering, zo gauw als mogelijk is. Mensen die behoren tot Early Majority staan positief tegenover veranderingen, maar hebben een wat afwachtende houding. Als laatste hebben de Laggards meeste weerstand ten opzichte van de veranderingen.

Agile werken komt voor uit de softwareontwikkeling en wordt steeds breder toegepast. Agile kenmerkt zich door kort en cyclisch te werken, waardoor organisaties sneller en beter kunnen anticiperen op wensen van klanten en markten. Agile breekt grote ontwikkelingen op in korte, overzichtelijke perioden. Mensen die floreren in een agile team zijn niet bang voor veranderingen en minder geneigd om naar zekerheden te zoeken. 

Voorbeeld

Voorbeeld
Big 5 Team bijdragen
Inzetbaar via een training van Job Analyse of individueel advies. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk rapport & advies. Vragenlijst geeft persoonlijke inzichten zoals welke bijdrage men levert aan het huidige team?
Carriere Waarden
Carrière Waarden laat zien welke factoren van werk een persoon als motiverend ervaart.
Communicatie Stijlen
Communicatie Stijlentest biedt inzichten in iemands persoonlijkheid- en drijfveren. Hoe men communiceert, omgaat met feedback geven en ontvangen. Maar ook non-verbale communicatie wordt zichtbaar.
Denkstijlen
Deze test laat voorkeursdenkstijlen van alle teamleden zien per persoon. Inzetbaar bij Teambuilding voor effectiever te laten communiceren. Informeer naar onze Ja-Trainingen.
Fysieke gezondheidsscan
Job Analyse zet deze test in richting advies voor burn-out, stress, overspannen periode van werknemers en particulieren. We bieden inzicht in motivatie, energie, betrokken,actief, gezinsleven, vriendschappen, liefdesleven, uiterlijk,...
Fysieke Mogelijkheden
De test Fysieke mogelijkheden laat u zien welke mogelijkheden en beperkingen men ervaart tijdens zijn of haar werk.
Integriteitstest - Dilemma’s
Inzicht in morele waarden van een kandidaat en integriteit.
Interesse Taken en Sectoren
Welke taken, sector of branche pas jij in? Welke skills moet je nog verbeteren of doorontwikkelen?
Leiderschap & Kwaliteit scan
Hierbij laten wij u zien welke kwaliteiten en competenties uw teamleiders en teammanagers bezitten via managementtrainingen, managementaudits en of coaching.
Mobiliteits Indicator
Deze mobiliteitsvragenlijst wordt uw actuele arbeidsmarktmobiliteit gemeten. Onder actuele wordt verstaan e mate waarin men zich actief op de arbeidsmarkt beweegt.
Ondernemers/Manager Assessment
Ondernemers/managers competenties, persoonlijkheid, ondernemingsfases, managementrollen, prestatiegerichtheid, innovativiteit, proactief, risicobereidheid, autonomie, stressbestendigheid - vertrouwen in eigen kunnen.
Personality Colours
Persoonlijk kleuren is een compacte persoonlijkheidsvragenlijst waarmee de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken als kleur worden weergeven.
Persoonlijke Flexibiliteit
Aanvullende inzichten naast andere testen en meet persoonlijke flexibiliteit op de werkvloer en tijdens veranderingen binnen de organisatie of bedrijf.
Persoonlijkheid en Waarden Assessment
Ontdek welke persoonlijke eigenschappen en stijl u bezit, energie, zelfvertrouwen, incasseringsvermogen, collegialiteit, originaliteit of schaduwzijde. Houdt u van orde en regelmaat en of bent echt u een ”eager tot please”...
Persoonlijkheids onderzoek
Waar liggen je kwaliteiten, wat is je talent, weet jij waar je goed in bent? Welke beroepen passen bij jou?
Quin Managementrollen
Welke managementrol past je? Welke competenties kun je verbeteren? Wat zijn je valkuilen? Ben je een innovator en scoor je hoog in het onderdeel managen van veranderingen?
Studie- en Beroepskeuze VMBO - MBO
Via het rapport laat u ons zien welke beroepen en of branche passend is n.a.v. competenties, talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid bij u passen en ontvangt u min. 15 compleet beschreven beroepen.
Studie- en Beroepskeuzetest HBO -WO
Welke beroepen zijn voor u passend op HBO of WO niveau? En welke hebben uw voorkeur tijdens dit onderzoek? 100% keuze zekerheid!
Talent Analyse
Een duidelijk persoonlijkheidstest die inzicht biedt in belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen.
Team Leadership Competence
Managementtrainingen of managementaudits voor meer inzicht en zelfinzicht richting persoonlijke kwaliteiten en competenties van teamleiders en teammanagers.
Teamrol Analyse
Wat is de samenstelling van uw huidige team? Ontdek de verschillende persoonlijkheidskenmerken die elkaar aanvullen of corrigeren zodat u de beste teamresultaten weet te behalen.
Vitaliteitscheck
De vitaliteitscheck geeft aan wat het vitaliteitsniveau van de kandidaat is op dit moment. Fysieke Fitness - Mentale fitness - Gewoonten.
Werkgerelateerde Persoonlijkheidsscan
Persoonlijkheid & Competentiescan is de meest toegepaste vragenlijst bij zakelijk en particulieren adviesgesprekken en selectie.
Werkwaarden
Werkwaarden vragenlijst laat iemands zijn dagelijkse werkhouding- en inzet zien. En adviseren wij u deze te combineren met de test carrière waarden voor meer inzichten.