Big 5 Team bijdragen

Informatie aanvragen: Contact
Agile Mindset

Deze test geeft je persoonlijke inzichten, welke bijdrage je levert binnen je team maar ook welke teamrol.
Die verdelen we onder in Alturisme - Conscientieusheid - Extraversie - Openheid - Stabiel.

Kenmerken

 • Werkgever en Werknemer
 • Persoonlijkheid
 • Duits, Engels en Nederlands
 • Leidinggevend, Werknemer en Manager
 • 45

Inhoud

Big 5 Teambijdragen

 • Werkgerelateerde Persoonlijkheids vragenlijst
 • Teamrol Indicator


Persoonlijkheid  
Altruïsme – Consciëntieusheid –  Extraversie – Openheid – Stabiliteit.

Teamrollen 

 • Netwerker: een netwerker is extravert, hartelijk en joviaal.
 • Coördinator: een coördinator is dominant en extravert.
 • Kwaliteitsbewaker: een kwaliteitsbewaker probeert ervoor te zorgen dat alles volgens planning verloopt. 
 • Doener: een doener is actiegericht. Hij wil genomen beslissingen meteen uitvoeren. 
 • Denker: een denker is origineel, vernieuwend en oplossingsgericht. 
 • Monitor: een monitor is kritisch naar voorstellen of argumentaties. 
 • Teamspeler: een teamspeler zorgt voor sfeer en harmonie in het team. 
 • Ondernemer: een ondernemer is erg resultaatgericht, hij wil graag presteren en winnen. 
 • Specialist: een specialist heeft veel kennis van zijn eigen vak en heeft zich ontwikkeld tot een expert. 


Teambijdragen
 

 • Leider: Leidt besprekingen, stelt doelen en moedigt teamleden aan deze te bereiken. 
 • Verbinder: Zorgt voor samenhang en onderlinge verbondenheid binnen het team. 
 • Oplosser: Biedt oplossingen voor problemen en heeft een creatieve, originele inbreng in het team. 
 • Organisator: Organiseert de werkzaamheden van het team en is scherp op details. 
 • Expert: Brengt specifieke, specialistische kennis en ervaring in het team. 
 • Uitdager: Durft zaken ter discussie te stellen en risico’s te benoemen. 
 • Zorgdrager: Is betrokken bij het team, hecht daar belang aan en zet zich volledig in. 
 • Voltooier: Is er op gericht zaken te voltooien, is betrouwbaar in het afmaken van eigen taken en het werk van anderen.

Voorbeeld

Voorbeeld
Agile Mindset Assessment
Agile Mindset kunt u inzetten tijdens uw selectie procedure en ontvang professioneel loopbaan advies. Het rapport biedt inzicht in het verandervermogen van uw werknemer of leidinggevenden.
Carriere Waarden
Carrière Waarden laat zien welke factoren van werk een persoon als motiverend ervaart.
Communicatie Stijlen
Communicatie Stijlentest biedt inzichten in iemands persoonlijkheid- en drijfveren. Hoe men communiceert, omgaat met feedback geven en ontvangen. Maar ook non-verbale communicatie wordt zichtbaar.
Denkstijlen
Deze test laat voorkeursdenkstijlen van alle teamleden zien per persoon. Inzetbaar bij Teambuilding voor effectiever te laten communiceren. Informeer naar onze Ja-Trainingen.
Fysieke gezondheidsscan
Job Analyse zet deze test in richting advies voor burn-out, stress, overspannen periode van werknemers en particulieren. We bieden inzicht in motivatie, energie, betrokken,actief, gezinsleven, vriendschappen, liefdesleven, uiterlijk,...
Fysieke Mogelijkheden
De test Fysieke mogelijkheden laat u zien welke mogelijkheden en beperkingen men ervaart tijdens zijn of haar werk.
Integriteitstest - Dilemma’s
Inzicht in morele waarden van een kandidaat en integriteit.
Interesse Taken en Sectoren
Welke taken, sector of branche pas jij in? Welke skills moet je nog verbeteren of doorontwikkelen?
Leiderschap & Kwaliteit scan
Hierbij laten wij u zien welke kwaliteiten en competenties uw teamleiders en teammanagers bezitten via managementtrainingen, managementaudits en of coaching.
Mobiliteits Indicator
Deze mobiliteitsvragenlijst wordt uw actuele arbeidsmarktmobiliteit gemeten. Onder actuele wordt verstaan e mate waarin men zich actief op de arbeidsmarkt beweegt.
Ondernemers/Manager Assessment
Ondernemers/managers competenties, persoonlijkheid, ondernemingsfases, managementrollen, prestatiegerichtheid, innovativiteit, proactief, risicobereidheid, autonomie, stressbestendigheid - vertrouwen in eigen kunnen.
Personality Colours
Persoonlijk kleuren is een compacte persoonlijkheidsvragenlijst waarmee de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken als kleur worden weergeven.
Persoonlijke Flexibiliteit
Aanvullende inzichten naast andere testen en meet persoonlijke flexibiliteit op de werkvloer en tijdens veranderingen binnen de organisatie of bedrijf.
Persoonlijkheid en Waarden Assessment
Ontdek welke persoonlijke eigenschappen en stijl u bezit, energie, zelfvertrouwen, incasseringsvermogen, collegialiteit, originaliteit of schaduwzijde. Houdt u van orde en regelmaat en of bent echt u een ”eager tot please”...
Persoonlijkheids onderzoek
Waar liggen je kwaliteiten, wat is je talent, weet jij waar je goed in bent? Welke beroepen passen bij jou?
Quin Managementrollen
Welke managementrol past je? Welke competenties kun je verbeteren? Wat zijn je valkuilen? Ben je een innovator en scoor je hoog in het onderdeel managen van veranderingen?
Studie- en Beroepskeuze VMBO - MBO
Via het rapport laat u ons zien welke beroepen en of branche passend is n.a.v. competenties, talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid bij u passen en ontvangt u min. 15 compleet beschreven beroepen.
Studie- en Beroepskeuzetest HBO -WO
Welke beroepen zijn voor u passend op HBO of WO niveau? En welke hebben uw voorkeur tijdens dit onderzoek? 100% keuze zekerheid!
Talent Analyse
Een duidelijk persoonlijkheidstest die inzicht biedt in belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen.
Team Leadership Competence
Managementtrainingen of managementaudits voor meer inzicht en zelfinzicht richting persoonlijke kwaliteiten en competenties van teamleiders en teammanagers.
Teamrol Analyse
Wat is de samenstelling van uw huidige team? Ontdek de verschillende persoonlijkheidskenmerken die elkaar aanvullen of corrigeren zodat u de beste teamresultaten weet te behalen.
Vitaliteitscheck
De vitaliteitscheck geeft aan wat het vitaliteitsniveau van de kandidaat is op dit moment. Fysieke Fitness - Mentale fitness - Gewoonten.
Werkgerelateerde Persoonlijkheidsscan
Persoonlijkheid & Competentiescan is de meest toegepaste vragenlijst bij zakelijk en particulieren adviesgesprekken en selectie.
Werkwaarden
Werkwaarden vragenlijst laat iemands zijn dagelijkse werkhouding- en inzet zien. En adviseren wij u deze te combineren met de test carrière waarden voor meer inzichten.