Fysieke gezondheidsscan

Informatie aanvragen: Contact
Agile Mindset

Via ontvangt u persoonlijk inzicht richting uw mentale, emotionele & fysieke gezondheid.

Het rapport laat diverse levensgebieden zien als werk- en privé, gezondheid, vrije tijd, financieel, leeftijd en woonsituatie onderverdeeld in scores van gevoelens, kortom hoe de kandidaat in het leven staat. Ook bekijken we hoe een kandidaat zijn of haar toekomst ziet, nieuwe hoop heeft, vertrouwen, doelen en wensen. 

Tevens zetten wij deze vragenlijst regelmatig in tijdens een selectie procedure als algemene gezondheidsscan.

Kenmerken

  • Werkgever, Werknemer en Particulier
  • Persoonlijkheid
  • Nederlands
  • Leidinggevend, Werknemer en Manager
  • 125

Toepassing

Het rapport van de Zingeving Vragenlijst bestaat uit drie onderdelen. Elk van deze onderdelen geeft een andere kijk op de zingeving van de kandidaat.

Onderdeel 1: Algemene ervaring van zin

In dit onderdeel wordt getoond in hoeverre aan een drietal universele psychologische behoeftes is voldaan: het ervaren van zin en motivatie, een gevoel van tekortschieten, een gemis aan verbinding en het ervaren van leegte.

Onderdeel 2: Energie in het leven


Voor negen verschillende levensgebieden wordt getoond hoeveel energie de kandidaat investeert en wat hij/zij hiervoor terugkrijgt. Hiermee ontstaat een beeld van de balans tussen energiestromen en welke levensgebieden daarin om extra aandacht vragen.

Onderdeel 3: Toekomstbeleving

Hoe iemand naar de toekomst kijkt zegt veel over hoe de kandidaat nu in het leven staat. In dit onderdeel wordt getoond welke gevoelens iemand ervaart richting de toekomst.

Agile Mindset Assessment
Agile Mindset kunt u inzetten tijdens uw selectie procedure en ontvang professioneel loopbaan advies. Het rapport biedt inzicht in het verandervermogen van uw werknemer of leidinggevenden.
Big 5 Team bijdragen
Inzetbaar via een training van Job Analyse of individueel advies. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk rapport & advies. Vragenlijst geeft persoonlijke inzichten zoals welke bijdrage men levert aan het huidige team?
Carriere Waarden
Carrière Waarden laat zien welke factoren van werk een persoon als motiverend ervaart.
Communicatie Stijlen
Communicatie Stijlentest biedt inzichten in iemands persoonlijkheid- en drijfveren. Hoe men communiceert, omgaat met feedback geven en ontvangen. Maar ook non-verbale communicatie wordt zichtbaar.
Denkstijlen
Deze test laat voorkeursdenkstijlen van alle teamleden zien per persoon. Inzetbaar bij Teambuilding voor effectiever te laten communiceren. Informeer naar onze Ja-Trainingen.
Fysieke Mogelijkheden
De test Fysieke mogelijkheden laat u zien welke mogelijkheden en beperkingen men ervaart tijdens zijn of haar werk.
Integriteitstest - Dilemma’s
Inzicht in morele waarden van een kandidaat en integriteit.
Interesse Taken en Sectoren
Welke taken, sector of branche pas jij in? Welke skills moet je nog verbeteren of doorontwikkelen?
Studie- en Beroepskeuze VMBO - MBO
Via het rapport laat u ons zien welke beroepen en of branche passend is n.a.v. competenties, talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid bij u passen en ontvangt u min. 15 compleet beschreven beroepen.
Studie- en Beroepskeuzetest HBO -WO
Welke beroepen zijn voor u passend op HBO of WO niveau? En welke hebben uw voorkeur tijdens dit onderzoek? 100% keuze zekerheid!
Talent Analyse
Een duidelijk persoonlijkheidstest die inzicht biedt in belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen.
Team Leadership Competence
Managementtrainingen of managementaudits voor meer inzicht en zelfinzicht richting persoonlijke kwaliteiten en competenties van teamleiders en teammanagers.
Teamrol Analyse
Wat is de samenstelling van uw huidige team? Ontdek de verschillende persoonlijkheidskenmerken die elkaar aanvullen of corrigeren zodat u de beste teamresultaten weet te behalen.
Vitaliteitscheck
De vitaliteitscheck geeft aan wat het vitaliteitsniveau van de kandidaat is op dit moment. Fysieke Fitness - Mentale fitness - Gewoonten.
Werkgerelateerde Persoonlijkheidsscan
Persoonlijkheid & Competentiescan is de meest toegepaste vragenlijst bij zakelijk en particulieren adviesgesprekken en selectie.
Werkwaarden
Werkwaarden vragenlijst laat iemands zijn dagelijkse werkhouding- en inzet zien. En adviseren wij u deze te combineren met de test carrière waarden voor meer inzichten.