Quin Managementrollen

Informatie aanvragen: Contact
Agile Mindset

Ben jij een innovator?
En scoor je hoog in het onderdeel "managen van veranderingen 87%

 •  leven met verandering 58%
 •  creatief denken 3%


Of meer een bestuurder?

 • een visie ontwikkelen en communiceren 80%
 •  doelen/doelstellingen formuleren 67%
 • ontwerpen en organiseren 47%


Producent

 • productief werken 58%
 • productieve werkomgeving bevorderen 67%
 •  tijd- en stressmanagement 33%


Controleur

 •  informatie beheren 27%
 •  omgaan met overvloed aan informatie 40% 
 •  kernprocessen beheren 83%


Coördinator

 •  projectmanagement 42%
 •  taken ontwerpen 60%
 •  crossfunctioneel management 47%


Stimulator

 • teambuilding 60%
 •  participerende besluitvorming gebruiken 33%
 •  conflict managen 50%


Mentor

 • inzicht in uzelf en anderen 25%
 • effectief communiceren 53%
 • ontwikkeling van medewerkers 60%


Bemiddelaar

 •  machtsbasis opbouwen en handhaven 42%
 •  onderhandelen 27%
 •  ideeën presenteren 7%


Uit de vragenlijst komen bovenstaande rollen naar voren als de rollen waar uw voorkeur naar uitgaat. Ze passen echt bij u en vormen de kern van uw managementstijl. U zult de positieve kenmerken vaak in uw huidige functie gebruiken, maar u loopt ook tegen enekele risicofactoren aan, waar u voor moet waken.

Kenmerken

 • Werknemer, Particulier en Werkgever
 • Persoonlijkheid
 • Nederlands
 • Manager, Werknemer en Leidinggevend

Toepassing

De DDT is toepasbaar voor alle functies waar creativiteit, innovatief vermogen of probleemoplossend vermogen tot het competentieprofiel behoren. Bijvoorbeeld in functies als productontwikkelaar en software ontwikkelaar, maar ook in breder georiënteerde functies zoals beleidsfunctionaris.

Agile Mindset Assessment
Agile Mindset kunt u inzetten tijdens uw selectie procedure en ontvang professioneel loopbaan advies. Het rapport biedt inzicht in het verandervermogen van uw werknemer of leidinggevenden.
Big 5 Team bijdragen
Inzetbaar via een training van Job Analyse of individueel advies. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk rapport & advies. Vragenlijst geeft persoonlijke inzichten zoals welke bijdrage men levert aan het huidige team?
Carriere Waarden
Carrière Waarden laat zien welke factoren van werk een persoon als motiverend ervaart.
Communicatie Stijlen
Communicatie Stijlentest biedt inzichten in iemands persoonlijkheid- en drijfveren. Hoe men communiceert, omgaat met feedback geven en ontvangen. Maar ook non-verbale communicatie wordt zichtbaar.
Denkstijlen
Deze test laat voorkeursdenkstijlen van alle teamleden zien per persoon. Inzetbaar bij Teambuilding voor effectiever te laten communiceren. Informeer naar onze Ja-Trainingen.
Fysieke gezondheidsscan
Job Analyse zet deze test in richting advies voor burn-out, stress, overspannen periode van werknemers en particulieren. We bieden inzicht in motivatie, energie, betrokken,actief, gezinsleven, vriendschappen, liefdesleven, uiterlijk,...
Fysieke Mogelijkheden
De test Fysieke mogelijkheden laat u zien welke mogelijkheden en beperkingen men ervaart tijdens zijn of haar werk.
Integriteitstest - Dilemma’s
Inzicht in morele waarden van een kandidaat en integriteit.
Interesse Taken en Sectoren
Welke taken, sector of branche pas jij in? Welke skills moet je nog verbeteren of doorontwikkelen?
Leiderschap & Kwaliteit scan
Hierbij laten wij u zien welke kwaliteiten en competenties uw teamleiders en teammanagers bezitten via managementtrainingen, managementaudits en of coaching.
Mobiliteits Indicator
Deze mobiliteitsvragenlijst wordt uw actuele arbeidsmarktmobiliteit gemeten. Onder actuele wordt verstaan e mate waarin men zich actief op de arbeidsmarkt beweegt.
Ondernemers/Manager Assessment
Ondernemers/managers competenties, persoonlijkheid, ondernemingsfases, managementrollen, prestatiegerichtheid, innovativiteit, proactief, risicobereidheid, autonomie, stressbestendigheid - vertrouwen in eigen kunnen.
Personality Colours
Persoonlijk kleuren is een compacte persoonlijkheidsvragenlijst waarmee de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken als kleur worden weergeven.
Persoonlijke Flexibiliteit
Aanvullende inzichten naast andere testen en meet persoonlijke flexibiliteit op de werkvloer en tijdens veranderingen binnen de organisatie of bedrijf.
Persoonlijkheid en Waarden Assessment
Ontdek welke persoonlijke eigenschappen en stijl u bezit, energie, zelfvertrouwen, incasseringsvermogen, collegialiteit, originaliteit of schaduwzijde. Houdt u van orde en regelmaat en of bent echt u een ”eager tot please”...
Persoonlijkheids onderzoek
Waar liggen je kwaliteiten, wat is je talent, weet jij waar je goed in bent? Welke beroepen passen bij jou?
Studie- en Beroepskeuze VMBO - MBO
Via het rapport laat u ons zien welke beroepen en of branche passend is n.a.v. competenties, talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid bij u passen en ontvangt u min. 15 compleet beschreven beroepen.
Studie- en Beroepskeuzetest HBO -WO
Welke beroepen zijn voor u passend op HBO of WO niveau? En welke hebben uw voorkeur tijdens dit onderzoek? 100% keuze zekerheid!
Talent Analyse
Een duidelijk persoonlijkheidstest die inzicht biedt in belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen.
Team Leadership Competence
Managementtrainingen of managementaudits voor meer inzicht en zelfinzicht richting persoonlijke kwaliteiten en competenties van teamleiders en teammanagers.
Teamrol Analyse
Wat is de samenstelling van uw huidige team? Ontdek de verschillende persoonlijkheidskenmerken die elkaar aanvullen of corrigeren zodat u de beste teamresultaten weet te behalen.
Vitaliteitscheck
De vitaliteitscheck geeft aan wat het vitaliteitsniveau van de kandidaat is op dit moment. Fysieke Fitness - Mentale fitness - Gewoonten.
Werkgerelateerde Persoonlijkheidsscan
Persoonlijkheid & Competentiescan is de meest toegepaste vragenlijst bij zakelijk en particulieren adviesgesprekken en selectie.
Werkwaarden
Werkwaarden vragenlijst laat iemands zijn dagelijkse werkhouding- en inzet zien. En adviseren wij u deze te combineren met de test carrière waarden voor meer inzichten.