Team Leadership Competence

Informatie aanvragen: Contact
Agile Mindset

Een competentie onderzoek richting welke vorm van leiderschap en persoonlijke motivatie van een manager.

Kenmerken

 • Particulier, Werkgever en Werknemer
 • Persoonlijkheid
 • Nederlands en Engels
 • Leidinggevend, Werknemer en Manager
 • 90

Toepassing

Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties zoals wat u motiveert, waar u goed in bent, en wat u daadwerkelijk in de praktijk laat zien. De vragenlijst is gebaseerd op 13 competenties die nodig zijn voor het goed kunnen leiden van een team. Deze competenties komen voort uit de managementliteratuur wetenschappelijk onderzoek en uit onderzoeken van onze testleverancier naar wat teamleiders effectief maakt. Elke situatie en elk team heeft een specifiek resultaat nodig, net zoals individueel leidinggeven situationeel  dient te zijn, geldt dit ook voor het leidinggeven aan een team. Welke kwaliteiten en welk type resultaat u geneigd bent te geven ongeacht de teamsituatie. Dit bepaalt in zekere zin in hoeverre u de juiste persoon bent om leiding te geven aan uw team in uw specifieke situatie, dan wel welke ontwikkeling u door moet maken om in deze fase een effectieve teamleider te zijn. Tot slot wordt een analyse gemaakt van uw competenties en uw persoonlijke ontwikkeling.

 • Argumenteren: In staat zijn om inhoudelijk sterke argumenten in een debat aan te voeren en deze met overtuiging te presenteren.
 • Coachen: In staat zijn om (in de rol van leidinggevende) teamleden te stimuleren en te begeleiden in hun ontwikkeling.
 • Consulteren: In staat zijn om teamleden te betrekken bij discussies en hen vragen te stellen om te begrijpen wat hun doelen en interesses zijn.
 • Controleren: In staat zijn om normen en regels te stellen, te controleren en correctieve maatregelen te kunnen nemen.
 • Delegeren: In staat zijn om verantwoordelijkheden adequaat over te dragen aan teamleden door duidelijke instructies te geven en te faciliteren.
 • Empowering: In staat zijn om beslissingen te delegeren en teamleden vertrouwen te bieden.
 • Extern vertegenwoordigen: In staat zijn om het team naar externe partijen op representatieve wijze te vertegenwoordigen en te profileren.
 • Genereren: In staat zijn om innovatieve ideeën te ontwikkelen en constructief voort te bouwen op ideeën van anderen.
 • Inspireren: In staat zijn om teamleden te betrekken bij ambitieuze plannen en hen (intrinsiek) te motiveren om de gestelde doelen te behalen
 • Intern vertegenwoordigen: In staat zijn om het team binnen de eigen organisatie op representatieve wijze te vertegenwoordigen en te profileren.
 • Ondersteunen: In staat zijn om signalen van teamleden aan te voelen om daar adequaat op in te kunnen spelen en ondersteuning te bieden.
 • Structureren: In staat zijn om werkprocessen te structureren om rollen en processen gericht te kunnen sturen.
 • Verbinden: Gemeenschappelijke interesses, waarden en doelen benadrukken.
Agile Mindset Assessment
Agile Mindset kunt u inzetten tijdens uw selectie procedure en ontvang professioneel loopbaan advies. Het rapport biedt inzicht in het verandervermogen van uw werknemer of leidinggevenden.
Big 5 Team bijdragen
Inzetbaar via een training van Job Analyse of individueel advies. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk rapport & advies. Vragenlijst geeft persoonlijke inzichten zoals welke bijdrage men levert aan het huidige team?
Carriere Waarden
Carrière Waarden laat zien welke factoren van werk een persoon als motiverend ervaart.
Communicatie Stijlen
Communicatie Stijlentest biedt inzichten in iemands persoonlijkheid- en drijfveren. Hoe men communiceert, omgaat met feedback geven en ontvangen. Maar ook non-verbale communicatie wordt zichtbaar.
Denkstijlen
Deze test laat voorkeursdenkstijlen van alle teamleden zien per persoon. Inzetbaar bij Teambuilding voor effectiever te laten communiceren. Informeer naar onze Ja-Trainingen.
Fysieke gezondheidsscan
Job Analyse zet deze test in richting advies voor burn-out, stress, overspannen periode van werknemers en particulieren. We bieden inzicht in motivatie, energie, betrokken,actief, gezinsleven, vriendschappen, liefdesleven, uiterlijk,...
Fysieke Mogelijkheden
De test Fysieke mogelijkheden laat u zien welke mogelijkheden en beperkingen men ervaart tijdens zijn of haar werk.
Integriteitstest - Dilemma’s
Inzicht in morele waarden van een kandidaat en integriteit.
Interesse Taken en Sectoren
Welke taken, sector of branche pas jij in? Welke skills moet je nog verbeteren of doorontwikkelen?
Leiderschap & Kwaliteit scan
Hierbij laten wij u zien welke kwaliteiten en competenties uw teamleiders en teammanagers bezitten via managementtrainingen, managementaudits en of coaching.
Mobiliteits Indicator
Deze mobiliteitsvragenlijst wordt uw actuele arbeidsmarktmobiliteit gemeten. Onder actuele wordt verstaan e mate waarin men zich actief op de arbeidsmarkt beweegt.
Ondernemers/Manager Assessment
Ondernemers/managers competenties, persoonlijkheid, ondernemingsfases, managementrollen, prestatiegerichtheid, innovativiteit, proactief, risicobereidheid, autonomie, stressbestendigheid - vertrouwen in eigen kunnen.
Personality Colours
Persoonlijk kleuren is een compacte persoonlijkheidsvragenlijst waarmee de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken als kleur worden weergeven.
Persoonlijke Flexibiliteit
Aanvullende inzichten naast andere testen en meet persoonlijke flexibiliteit op de werkvloer en tijdens veranderingen binnen de organisatie of bedrijf.
Persoonlijkheid en Waarden Assessment
Ontdek welke persoonlijke eigenschappen en stijl u bezit, energie, zelfvertrouwen, incasseringsvermogen, collegialiteit, originaliteit of schaduwzijde. Houdt u van orde en regelmaat en of bent echt u een ”eager tot please”...
Persoonlijkheids onderzoek
Waar liggen je kwaliteiten, wat is je talent, weet jij waar je goed in bent? Welke beroepen passen bij jou?
Quin Managementrollen
Welke managementrol past je? Welke competenties kun je verbeteren? Wat zijn je valkuilen? Ben je een innovator en scoor je hoog in het onderdeel managen van veranderingen?
Studie- en Beroepskeuze VMBO - MBO
Via het rapport laat u ons zien welke beroepen en of branche passend is n.a.v. competenties, talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid bij u passen en ontvangt u min. 15 compleet beschreven beroepen.
Studie- en Beroepskeuzetest HBO -WO
Welke beroepen zijn voor u passend op HBO of WO niveau? En welke hebben uw voorkeur tijdens dit onderzoek? 100% keuze zekerheid!
Talent Analyse
Een duidelijk persoonlijkheidstest die inzicht biedt in belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen.
Teamrol Analyse
Wat is de samenstelling van uw huidige team? Ontdek de verschillende persoonlijkheidskenmerken die elkaar aanvullen of corrigeren zodat u de beste teamresultaten weet te behalen.
Vitaliteitscheck
De vitaliteitscheck geeft aan wat het vitaliteitsniveau van de kandidaat is op dit moment. Fysieke Fitness - Mentale fitness - Gewoonten.
Werkgerelateerde Persoonlijkheidsscan
Persoonlijkheid & Competentiescan is de meest toegepaste vragenlijst bij zakelijk en particulieren adviesgesprekken en selectie.
Werkwaarden
Werkwaarden vragenlijst laat iemands zijn dagelijkse werkhouding- en inzet zien. En adviseren wij u deze te combineren met de test carrière waarden voor meer inzichten.